nieuwsbanner

De Hydrochip test betrouwbaar en snel waterkwaliteit

Werking van de Hydrochip
De Hydrochip is een DNA-chip waarmee de soortenrijkdom van micro-organismen in oppervlaktewater, zoals algen en kiezelwieren, gemeten kan worden. Dankzij de chip kunnen momenteel tot wel 200 monsters tegelijkertijd binnen een halve dag gecontroleerd worden, terwijl nu elk watermonster afzonderlijk ongeveer een halve dag in beslag neemt.

Aan de hand van de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde algen is te bepalen wat de waterkwaliteit is. De algen werken in die zin als een soort thermometer van de waterkwaliteit. Door de Hydrochip in te zetten kunnen waterschappen veel eerder ingrijpen in de ecologische balans van het oppervlaktewater. De chip scheelt dan ook veel tijd en daardoor kunnen de waterschappen mogelijk honderduizenden euro’s per jaar besparen.
 
De Hydrochip voldoet aan de beheersvereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Zwemwaterrichtlijn en kan helpen bij de inspanningen van de waterschappen om de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk te verbeteren. De chip wordt dan ook wel de ‘oppervlaktewaterchip’ genoemd.

Hand.jpg