projectenbanner

Goor - Aanpassing zuivering productiebedrijven Herikerberg en Goor

Vitens gaat de zuiveringsinstallaties van de drinkwaterproductiebedrijven Goor en Herikerberg vernieuwen. Dit is nodig om ook in de toekomst de productie en levering van betrouwbaar drinkwater te kunnen waarborgen.

Productiebedrijf Herikerberg en het twee kilometer verder gelegen productiebedrijf Goor voorzien het gebied “Hof van Twente” voor een belangrijk deel van drinkwater. Ook wordt een deel van de productie doorgeleverd naar de Stedenband (Hengelo, Almelo en Enschede) via doorleveringstation Delden.
 
Om het ecologisch waardevolle gebied van Herikerberg te ontzien, wordt de zuiveringsfunctie van het productiebedrijf Herikerberg verplaatst naar Goor. Ook zal het harde water dat wordt gewonnen in Herikerberg op de productielocatie Goor worden onthard. Hierdoor zal de kwaliteit van het water nog verder verbeteren.
 
Nadat de nieuwe installaties in Goor in bedrijf zijn genomen, wordt de zuivering in Herikerberg ontmanteld. De waterwinningen in Goor en Herikerberg blijven gewoon in gebruik. 
 
Klankbordgroep
Belanghebbenden en belangstellenden uit de omgeving van de nieuwe locatie zijn sinds 2010 betrokken in een klankbordgroep. De verslagen van de bijeenkomsten met de klankbordgroep staan in onderstaande bijlagen. Zodra meer bekend wordt over de planning van de nieuwbouw, zal Vitens hier nader over communiceren.
 
Downloads