Privacy

Algemeen
Vitens vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen die u ons heeft verstrekt om de dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. De relatie met onze klanten is op basis van goede manieren en goed vertrouwen.
Vitens houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vitens. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Vitens haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.
 
Uw gegevens
Vitens verwerkt uw persoonsgegevens voor acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Vitens. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zijn opgegeven.
 
Bezoekers website
Op de website van Vitens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, in beginsel zonder bezoekers te identificeren. Waar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, gebeurt dit om u van informatie te kunnen voorzien. Van bezoekers verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als uw gegevens aan derden worden verstrekt, gebeurt dat uitsluitend om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.
 
Cookies
Om de website/onze internetdiensten gebruiksvriendelijker te maken en de website/internetdiensten op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website/internetdiensten verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde 'cookies', een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website/internetdiensten worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen en dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
 
Beveiligen van persoonsgegevens
Vitens heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.
 
Vragen
Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt wijzigen of opvragen, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het online contactformulier. U kunt natuurlijk ook bellen met onze klantenservice op 0900-0650. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 17.00 uur.
 
Apps
Vitens heeft een tweetal applicaties ontwikkeld. De Vitens Wandelroutes app en de Water Advisor. In beide applicaties kunt u informatie delen met uw persoonlijke Twitter-, Facebook- en e-mailaccount. De (inlog)gegevens die bij het verbinding maken worden opgehaald, worden niet gebruikt of bewaard door ons.
 
Wijzigen
Vitens behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Privacy verklaring aan te brengen. Vitens adviseert u regelmatig de Privacy verklaring op eventuele wijzigingen te controleren. 
 
Beveiliging net optimaal? Meld het ons
Vitens vindt het belangrijk om veilige diensten te leveren. Ondanks alle zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek (of vermoeden daartoe) in onze beveiliging: een beveiligingslek. Als je denkt dat je een zwakke plek in één van onze diensten hebt gevonden, willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we je deze informatie met ons te delen.         
Om misbruik van het beveiligingslek door anderen te voorkomen, vragen we je om bij een melding de volgende richtlijnen* te volgen.
  • Meld beveiligingslekken (of het vermoeden daarvan) bij Vitens via Beveiligingsmelding.
  • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.), zodat we je melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen.
  • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt zal dit leiden tot aangifte.
  • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld.
 
Nadat een beveiligingslek is gemeld, zullen we uiterlijk binnen vijf werkdagen contact met je opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingslek. 
* De richtlijnen zijn gebaseerd op de Leidraad om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure​​, opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.