Voorwaarden

Vitens Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad heeft vastgesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Tot 1 januari 2016 gelden bovenstaande algemene voorwaarden. Vanaf 1 januari 2016 gelden de nieuwe voorwaarden.

Aansluitvoorwaarden drinkwater Vitens
Dit zijn de aansluitvoorschriften, zoals bedoeld in de bovenstaande algemene voorwaarden. Tot 1 januari 2016 gelden bovenstaande aansluitvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2016 gelden de nieuwe aansluitvoorwaarden.

Aanvullende voorwaarden Automatic Meter Reading (AMR)
Automatic Meter Reading is een elektronisch meetsysteem dat het mogelijk maakt om op afstand watermeterstanden af te lezen. Het wordt toegepast bij verbruikers met een leveringscapaciteit vanaf 15 m³ per uur en met een minimaal jaarverbruik van 10.000 m³.

 

De voorwaarden zijn PDF-documenten. Om deze te bekijken heeft u Acrobat Reader nodig (gratis software voor weergave van deze folders).