Herziening Wierden  

Deelgebied Noord - Hoge Hexel 

Deelgebied Wierden Noord - Hoge Hexel

Momenteel stelt een onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) in opdracht van de provincie vast of er sprake is van droogteschade in dit gebied en hoe groot de schade als gevolg van de drinkwaterwinning is.
Om de schade te bepalen werd er een bodemkartering uitgevoerd. Vanaf het najaar 2020 kon u bodemkundige aantreffen in het gebied die op diverse plaatsen een boring hebben gezet. 

Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding van droogteschade, hebben wij in de zomer 2021 een ‘Controle en Opgaveformulier’ gestuurd. Middels dit formulier vragen wij u uw grondgebruik 2013 tot en met 2021 op te geven. Deze informatie wordt door Vitens beschikbaar gesteld aan de ACSG. Naar aanleiding van deze gegevens maakt ACSG een advies.
Na ontvangst van het advies van ACSG zal Vitens u verder informeren over de afhandeling. 

Huidige status 

Periode 2013-2021 
De grondinventarisatie is gedaan en de bestanden zijn gestuurd aan ACSG. De ACSG heeft een voorlopige berekening aan Vitens geleverd en naar aanleiding van deze gegevens heeft Vitens de grondgebruikers geïnformeerd. 

Deze voorlopige berekening van ACSG betreft de periode 2013-2021. 

  • In december 2022 de grondgebruikers geïnformeerd over de voorlopige berekening van ACSG 2013-2021
    • Voorschot op basis van 75% van voorlopige berekening. 
    • Brief geen voorschot (geen gegevens ontvangen of geen recht op voorschot)  
  • Geen overzicht van percelen en verrekening. Dit ontvangt u bij de definitieve afrekening.
  • Ontwerp advies ACSG zal naar verwachting in 2023 plaats vinden.
    Definitief advies ACSG zal naar verwachting in 2023 plaats vinden. 
  • Na het definitieve advies van ACSG zal Vitens u verder informeren over de afhandeling.

Voorschot 2022 
In december 2022 zijn de grondgebruikers geïnformeerd over het voorschot over het droogteschadejaar 2022. Bij de berekening van dit voorschot is ook gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens van ACSG en van de grondinventarisatie in het kader van de herziening.

Indien er in september 2023 nog geen ontwerpadvies is uitgebracht, dan ontvangt u in september een vergoeding op basis van de voorlopige berekening ACSG. 

Voorschot 2023 
In september 2023 ontvangt u, indien u percelen in Wierden Noord in gebruik had in 2023, een voorschot op de droogteschadevergoeding 2023. 

 Geen informatie ontvangen? 
Indien u geen bericht heeft ontvangen en denkt wel recht te hebben op een schadevergoeding, neem dan contact op via droogteschade@vitens.nl