Herziening Wierden  

Deelgebied Notter 

Deelgebied Notter

Momenteel stelt een onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) in opdracht van de provincie vast of er sprake is van droogteschade in dit gebied en hoe groot de schade als gevolg van de drinkwaterwinning is.

Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding van droogteschade, hebben wij een ‘Controle en Opgaveformulier’ gestuurd. Middels deze formulieren vragen wij u uw grondgebruik 2013 tot en met 2021 op te geven. Deze informatie wordt door Vitens beschikbaar gesteld aan de ACSG. Naar aanleiding van deze gegevens maakt ACSG een advies.
Na ontvangst van het advies van ACSG zal Vitens u verder informeren over de afhandeling. 

Huidige status 

Periode 2013-2021
Eind 2020 heeft  ACSG een ontwerpadvies uitgebracht en naar de grondgebruikers en Vitens gestuurd. In februari 2021 heeft Vitens een overeenkomst (voorschot) opgesteld op basis van het ontwerpadvies.

Van Vitens heeft de grondgebruiker een overeenkomst (2013-2019) ontvangen met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen. Heeft de grondgebruiker niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats. Er vindt dus alleen een verrekening plaats op basis van de oude regeling. Enkel wanneer de grondgebruiker te weinig heeft ontvangen krijgt de grondgebruiker extra uitgekeerd. Indien de grondgebruiker te veel heeft ontvangen wordt dat niet verrekend.

In de zomer van 2021 heeft Vitens een voorschot opgesteld over de periode 2013-2020. Dit betreft een voorschot op basis van een weersafhankelijke regeling. 

Eind mei 2022 hebben de grondgebruikers een voorschot 2021 ontvangen op basis van het bij Vitens bekende grondgebruik en op basis van weersafhankelijk. 

Voorschot 2022 
In december 2022 zijn de grondgebruikers geïnformeerd over het voorschot droogteschadejaar 2022. Bij de berekening van dit voorschot is gebruik gemaakt van de informatie uit het ontwerpadvies ACSG en van de grondinventarisatie in het kader van de herziening. 

Geen informatie ontvangen? 
Indien u geen bericht heeft ontvangen en denkt wel recht te hebben op een schadevergoeding, neem dan contact op via droogteschade@vitens.nl