Campagne 40 waterwonderen van Gelderland van start

Bewustwording nodig om Gelders grondwater schoon te houden

De provincie Gelderland, Vitens, de regionale waterschappen en elf gemeenten starten een campagne om aandacht te vragen voor de kwaliteit van het grondwater dat nodig is voor ons drinkwater. De meeste mensen denken dat alleen in buitengebieden grondwater wordt opgepompt voor drinkwater. Dit kan ook in dorpen of steden zijn. Veel mensen weten niet dat ze in grondwaterbeschermingsgebied wonen en weten daardoor ook niet hoe ze kunnen bijdragen om het grondwater schoon te houden.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Op veertig plekken in onze provincie wordt grondwater opgepompt en gebruikt als drinkwater. Vandaar ook de naam van de campagne: ‘40 waterwonderen’ van Gelderland. Alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons grondwater niet in gevaar komt. We willen het grondwater schoonhouden. Het grondwater kan verontreinigd raken door bijvoorbeeld het gebruik van chemische middelen in de tuin. Met de juiste inspanning van inwoners, ondernemers, recreanten en overheid voorkomen we dat het grondwater extra gezuiverd moet worden voor ons drinkwater”, benadrukt gedeputeerde Van ’t Hoog.

Praktische tips

Veel grondwaterbeschermingsgebieden liggen in steden en dorpen. En dus niet alleen in de natuur. De zogenoemde grondwaterbeschermingsgebieden zijn herkenbaar aan een blauw bord, dat de grens van het gebied aangeeft. Er gelden hier regels om het grondwater te beschermen. Elf Gelderse gemeenten besteden de komende vijf jaar met de campagne ’40 Waterwonderen’ extra aandacht aan de kwaliteit van het lokale grondwater dat is bedoeld voor drinkwater. Er is een korte animatiefilm gemaakt die laat zien wat er onder de grond met het water gebeurt en hoe het grondwater ondergronds stroomt. Zo wordt het onzichtbare zichtbaar. Ook geeft de campagne praktische tips waarmee Gelderlanders een actieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het grondwater.

Kijk voor meer informatie op water-wonderen.nl.