Drinkable Rivers

Binnen dertig jaar drinken uit de IJssel als schone bron

Vandaag liep Jelle Hannema samen met Li An Phoa, initiatiefneemster van Drinkable Rivers, mee vanaf de IJsel naar een productielocatie van Vitens aan het Engelse Werk. Phoa wil dat de IJssel binnen dertig jaar zo schoon wordt dat je eruit kunt drinken. Daarom loopt ze 127 kilometer langs de hele IJssel, van Westervoort tot aan het IJsselmeer. Ze gaat in gesprek over haar droom met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren, burgemeesters en nu ook met directievoorzitter Jelle Hannema, van Drinkwaterbedrijf Vitens.

Drinkbare rivieren

Phoa vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van drinkbare rivieren. In 2018 liep ze ruim 1000 kilometer langs de Maas, een tocht waarover de documentaire “Drinkbare Maas” werd uitgezonden op NPO2. Tijdens de wandeling bespreekt Phoa met Hannema het vergezicht in het IJsselstroomgebied. Hannema vertelt: “De IJssel is een belangrijke bron voor toekomstige drinkwatervoorziening. Grondwaterbronnen zijn het schoonst, maar wij willen ook in de toekomst aan de vraag in deze regio kunnen voldoen en daarvoor kan een bron als de IJssel voor de toekomstige vraag steeds urgenter worden.”

Schone bronnen

Hoe schoner grond- en oppervlaktebronnen zoals de IJssel, des te eenvoudiger en dus duurzamer wij er drinkwater van kunnen maken. “Sommige stoffen zijn moeilijk afbreekbaar en horen sowieso niet in het milieu”, zo geeft Hannema aan. “Al jaren vraagt de drinkwatersector om maatregelen rondom de uitstoot en productie van PFAS. Dit is nog actueler en urgenter geworden naar aanleiding van het recente RIVM advies over PFAS en de effecten op de gezondheid.”

Een nieuw watersysteem

Door de klimaatverandering en ervaringen met de droge zomers is het helder dat wij met alle partijen naar het hele watersysteem moeten kijken. Dit gaat dan zowel over de kwaliteit als de beschikbaarheid van water. Hannema: “De urgentie voor een ander watersysteem voelen wij inmiddels met elkaar, maar dit vraagt echt om een structureel andere inrichting en aanpak. Een Nationaal Waterakkoord is dan ook hard nodig; daar pleiten wij als drinkwatersector voor.”

Gezamenlijke opgave

Hannema waardeert de gezamenlijk aanpak van Li An Phoa zeer: “Inmiddels weten wij ook dat de vraag naar drinkwater blijft toenemen. Het is dan van belang om te kijken hoe wij dat met elkaar zo duurzaam mogelijk gaan doen. Zo ligt er een woningbouwopgave voor de stadsregio Zwolle. Dat betekent een toename in de vraag naar drinkwater in deze regio. Het begint met bewustwording en duurzaam drinkwatergebruik. Ook zou je kunnen nadenken om woningen te bouwen die voorbereid zijn op de toekomst om waterhergebruik makkelijker te maken.”

IJsselmanifest

Tijdens de voettocht langs de IJssel vraagt Li An Phoa mensen wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan een drinkbare IJssel. Welke uitdagingen zijn er? En welke kansen liggen er? Iedereen die Phoa ontmoet zal ze vragen om het manifest voor een Drinkbare IJssel te ondertekenen en te vertellen welke stap zij zelf nemen richting een Drinkbare IJssel. Iedere stap doet ertoe, zo lang deze bijdraagt aan het vergezicht. Iedereen kan het manifest ondertekenen via www.drinkbareijssel.nl.

IJsselbiënnale

Iedereen is welkom om een stuk met Li An mee te lopen. Op de website www.drinkbareijssel.nl kun je zien waar Li An loopt. Tijdens de opening van de IJsselbiënnale op vrijdag 18 juni zal Li An van 16:00-18:00 haar ervaringen van de wandeling delen.