Droogte-aanpak Achterhoek

Breed bestuurlijk commitment voor gezamenlijke aanpak droogte Achterhoek

Afgelopen donderdag, 2 juli 2020, hebben bestuurders van Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, natuurorganisaties, LTO-Noord en provincie Gelderland de verkenning Droogte Achterhoek afgerond. Daarbij hebben alle partijen hun inzet toegezegd voor een gezamenlijke meerjarige vervolgaanpak.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en met tussenliggende natte perioden. De Achterhoek heeft voor het derde jaar op rij te maken met problemen door deze droogte. Ondanks de vele inspanningen zoals de programma’s Deltaplan Zoetwater, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Natuurpact en 50 andere lopende initiatieven en procenten, blijven de droogteproblemen bestaan. Om de Achterhoek veerkrachtiger te maken voor onvoorspelbare weeromstandigheden gaan de betrokken partijen aan de slag in ‘fieldlabs’ en wordt er een langetermijnvisie ontwikkeld voor het hele gebied. Daarnaast gaan de partijen meer kennis uitwisselen en intensiever samenwerken.

De drie bestuurlijke trekkers van de verkenning, burgermeester Joost van Oostrum, dijkgraaf Hein Pieper en gedeputeerde Peter van ’t Hoog, gaan opnieuw samenwerken in de vervolgaanpak en krijgen hierbij de brede steun en medewerking van de betrokken partijen. In september 2020 gaan de bestuurders besluiten over de inzet en organisatie van de gezamenlijke droogte-aanpak, voor de korte en lange termijn.

Breed bestuurlijk commitment voor gezamenlijke aanpak droogte Achterhoek.