Geothermie

Ministers zien gevaar van geothermie op drinkwaterkwaliteit onvoldoende in volgens Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft vandaag het rapport “Stille wateren in diepe gronden” uitgebracht. Hierin zegt zij dat Rijksoverheid de drinkwatervoorraden niet afdoende beschermt tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de urgentie van het probleem en het belang van meer centrale regie onvoldoende wordt ingezien door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Met het rapport onderschrijft de Algemene Rekenkamer de zorg van Vewin, branchevereniging van de drinkwaterbedrijven, over de risico's van aardwarmteboringen voor bronnen van de drinkwatervoorziening. Volgens de Rekenkamer moeten de ministers van EZK en IenW het initiatief nemen om in wet- en regelgeving duidelijk vast te leggen hoe de belangen van geothermie en drinkwatervoorziening zich tot elkaar verhouden. Geothermie wordt in hoog tempo steeds vaker ingezet in Nederland. Dit maakt de conclusie van de Algemene Rekenkamer zeer dringend.

Vewin is verbaasd dat de ministeries niet herkennen dat er spanning kan ontstaan tussen het belang van geothermie en dat van de drinkwatervoorziening. De branchevereniging pleit dat geothermie in ‘strategische harten’, gebieden die gereserveerd zijn voor de toekomstige drinkwatervoorziening, uitgesloten moet worden. Ook wil Vewin adviesrecht van de drinkwatersector bij de vergunningverlening voor geothermie in die gebieden.

Lees meer in het persbericht van Vewin: Algemene Rekenkamer onderschrijft zorg Vewin over risico's aardwarmteboringen voor bronnen drinkwatervoorziening.