Drinkwaterbedrijven in de knel door winstmaximering

Drinkwaterbedrijven in Nederland krijgen onvoldoende ruimte voor investeringen in de watervoorziening. Daarvoor waarschuwen experts en directeuren van drinkwaterbedrijven, onder wie Vitens-CFO Marike Bonhof, vandaag in het Financiële Dagblad.

Vitens investeerde vorig jaar €160 mln. De komende tien jaar gaat dat bedrag naar €275 mln. Naast grootschalig onderhoud zijn investeringen nodig voor duurzame winningen, extra zuivering en cyberbeveiliging. Ook willen we bijdragen aan besparingen, bijvoorbeeld met waterneutrale woningen. Tegelijkertijd zoeken we nieuwe locaties om aan de groeiende vraag te voldoen.

Het FD citeert Jos Peters, adviseur water bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Hij schat dat de tarieven voor burgers en bedrijven de komende jaren met minstens 20% omhoog moeten om de investeringen te financieren. Maar het huidige systeem van winstregulering dat de overheid hanteert, maakt dit onmogelijk.

Aanpassing van de winstregulering is daarom noodzakelijk, bepleiten ook onderzoekers Elbert Dijkgraaf, hoogleraar 'empirische economie van de publieke sector' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maarten Veraart, adviseur op gebied van verbetering van publieke diensten bij Andersson Elffers Felix. Zij deden in opdracht van Vitens onderzoek naar de problematiek. In een opiniestuk in dezelfde krant schrijven zij dat zonder aanpassing van de winstmaximering een groot financieringsprobleem dreigt voor de drinkwaterbedrijven.