EIB steunt Vitens met het toekomstbestendig maken van haar waternetwerk

  • EIB leent EUR 150 miljoen aan Vitens voor het toekomstbestendig maken van haar waterdistributienetwerk en het vergroten van de waterreserves in de komende 10 jaar.
  • Investeringen zijn deel van de strategie van Vitens om zich aan te passen aan bevolkings- en economische groei, en de effecten van klimaatverandering.

De Europese Investeringsbank (EIB) en waterbedrijf Vitens hebben een leningsovereenkomst van EUR 150 miljoen getekend. De lening wordt gebruikt om het investeringsprogramma van Vitens voor de jaren 2020-2024 ten dele te financieren. Hieronder valt de vernieuwing en een upgrade van waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, alsmede distributienetwerken en watermeters. Het vergroten van de waterreserves is bedoeld als een buffer in het geval van extreme weersomstandigheden en grote vraag.

“Dit soort investeringen toont de meerwaarde die Europese instellingen voor Nederland kunnen hebben.” Stelt het hoofd van het EIB-kantoor in Amsterdam, Els Sweeney-Bindels. “Bijna niemand weet wat voor enorme investeringen nodig zijn voor het onderhouden van de hoogkwaliteitsnetwerken zoals we die in Nederland kennen. De EIB is blij dat het financiering kan aanbieden voor die doeleinden en daarmee de langlopende samenwerking met Vitens kan voortzetten.”

“Vitens is een duurzaam drinkwaterbedrijf dat maatschappelijk verankerd is, met een positieve impact op mens en natuur. Er zijn steeds meer investeringen nodig om 24/7 drinkwater te garanderen.” zegt Marike Bonhof, CFO van Vitens N.V. “Niet alleen op de korte termijn, maar ook voor toekomstige generaties. We zijn blij met onze reeds langlopende relatie met de EIB, onze doelen hebben veel gemeen.”

De door Vitens geplande investeringen zorgen ervoor dat het blijft voldoen aan EU-richtlijnen op watergebied, en zijn erop gericht de beschikbaarheid van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in haar werkgebied te waarborgen.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is direct eigendom van de lidstaten. Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder met iets meer dan 5% van de aandelen. De EIB maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-doelstellingen. Doordat de bank 27 EU-Lidstaten als eigenaars heeft kan ze middels obligatie-uitgifte uitermate goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt, dit rentevoordeel zet de EIB door naar haar klanten aangezien ze geen winstoogmerk heeft. Het afgelopen jaar stelde de EIB bijna EUR 2,5 miljard beschikbaar voor Nederlandse projecten, onder andere in de zorg, ondersteuning voor duurzaam MKB en energie-efficiëntieprojecten.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, met een statutair monopolie op de drinkwatervoorziening in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht, waardoor het momenteel zo’n 5,8 miljoen mensen bedient, bijna één derde van de Nederlandse bevolking. Vitens is geheel eigendom van de Provincies en Gemeenten in haar servicegebied. Dit is de vierde operatie tussen de EIB en Vitens in Nederland, naast een gezamenlijk waterproject in Malawi, waarbij de EIB een joint venture van Vitens en Evides steunde bij het financieren van sanitaire voorzieningen.

Perscontact:
EIB
: Tim Smit, Tel: +352 691 286423, or E-mail: t.smit@eib.org
Vitens: Cornelis Vlot, Tel. + 31 621573127, or E-mail: cornelis.vlot@vitens.nl