Nieke Martens

Interview met de nieuwe CFO

- 4 maanden geleden bijgewerkt.

In gesprek met Nieke Martens

‘Wat wil ik nog doen?’ Vroeg Nieke Martens zich af op haar 50ste verjaardag. ‘Ik werkte inmiddels meer dan de helft van mijn leven in de bankierswereld. Wat zou ik nog meer willen ontdekken?’

Een ding wist ze zeker: een baan met maatschappelijke relevantie was een vereiste. Bij Rabobank hield Nieke zich bezig met het tegengaan van witwassen . Haar nieuwe baan moest absoluut een positieve impact maken. ‘Vitens werkt aan een grote verandering in het waterecosysteem; in plaats van regenwater snel afvoeren naar zee en het inzetten van onder meer dijken om ons te beschermen tegen teveel water, moet water nu langer worden vastgehouden in het land om droogte tegen te gaan. Dat is echt een andere manier van denken. Die uitdaging spreekt me aan, en daarom wil ik graag deel uitmaken van deze transitie.’

Op de vraag ‘wat valt je op in je eerste weken bij Vitens?’ hoeft Nieke niet lang na te denken. ‘De passie van de medewerkers. Ik heb me ook gerealiseerd hoe mooi water eigenlijk is. Ze vertelt hoe ze productielocatie Harderbroek heeft bezocht. Daar wordt water van 5.000 tot 10.000 jaar geleden uit de grond gepompt. ‘Het is zo bijzonder om te zien welke reis het water heeft afgelegd. Het leidde bij mij tot respect voor ons drinkwater, daar moeten we echt zorgvuldig mee omgaan .’

Uitdagingen

De grote veranderingen in het watersysteem vragen om grote investeringen. Investeringen die nodig zijn om in de toekomst voldoende drinkwater te leveren. “In het verleden bedachte oplossingen blijken nu alweer achterhaald te zijn. Een voorbeeld hiervan is productielocatie Epe. De infiltratievijver die als buffer dient, stond tijdens de lange droge periode van de afgelopen weken bijna helemaal leeg. Door aanpassingen in het landschap volgens het principe Panorama Waterland hopen we over 2 jaar deze uitdaging te hebben opgelost.” Deze wijzigingen vragen wel om extra investeringen. Nieke ziet het dan ook als een uitdaging om naar nieuwe manieren van financiering te kijken.
De uitdagingen in het watersysteem vragen ook om een intensievere samenwerking tussen partners, medewerkers en klanten. Door samen te werken met iedereen kan het proces iets langer duren, maar de oplossingen zijn vaak completer en beter. “Alleen ben je misschien sneller, maar samen ben je beter.”

Elke Druppel Duurzaam

Duurzaamheid is enorm belangrijk voor Vitens. Nieke geeft aan dat de ambitie elke druppel duurzaam een uitgangspunt is die Vitens hanteert bij beslissingen. Er wordt dus steeds gekeken hoe duurzaam bepaalde keuzes zijn. Elke keer wordt er een bewuste keuze gemaakt om iets wel of niet te doen, met in gedachte de ambitie elke druppel duurzaam. Als voorbeeld geeft Nieke de keuzes die gemaakt worden tussen korte, midden en lange termijn investeringen: daarbij kijken we naar de mogelijkheden om versneld naar de uiteindelijke oplossing te gaan.

Op de vervolgvraag over hoe duurzaam Nieke zelf is komt er een lach op haar gezicht. Ze geeft aan dat ze haar best doet om zo duurzaam mogelijk te zijn, al moet het leven ook leuk blijven. Als voorbeeld geeft ze dat ze geen voedsel verspilt en regelmatig 2de handskleding koopt. ‘Mijn start bij Vitens was ook gelijk de reden om een regenton te plaatsen op mijn balkon’

 

De toekomst

Over de toekomst is Nieke duidelijk. Er zijn grote stappen nodig om de watertransitie mogelijk te maken. Over een jaar hoopt ze wel dat de volgende stappen zichtbaar zijn in de transitie naar een duurzaam watersysteem en dat we als Nederlanders minder water gaan gebruiken. ‘Je verwacht het niet van een CFO een oproep tot waterbesparing, meer waterverbruik levert namelijk voor Vitens een hogere omzet op. We kiezen er binnen Vitens bewust voor om waterbesparing hoger op de agenda te zetten en huishoudens gebruiken bijna driekwart van het drinkwater in Nederland.’

Ook voor zichzelf heet Nieke doelen gesteld voor de toekomst. ‘Ik hoop snel goed te begrijpen hoe het watersysteem werkt en hoe we daarin samen met onze stakeholders en collega drinkwaterbedrijven kunnen versnellen met huidige én nieuwe initiatieven.’ De versnelling is volgens haar ook hard nodig om alle doelen te bereiken en verdere problemen in de toekomst te voorkomen, de publicaties van onder meer het RIVM van de afgelopen periode geven aan hoe serieus de situatie in Nederland is.