Jaarverslag Vitens: zorgen over investeringen in drinkwater

Drinkwaterbedrijf Vitens vreest dat het onvoldoende kan investeren in de toekomstige drinkwatervoorziening. Dat stelt de onderneming in het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2020.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens op 25 mei 2021 werd het jaarverslag besproken. De omzet en winst van Vitens waren in 2020 hoger dan het jaar daarvoor, met name door twee zeer warme perioden in mei en augustus. De winst over 2020 bedroeg € 23,9 miljoen (2019: € 11,1 miljoen). De drinkwateromzet was in 2020 354 miljoen euro (2019: € 329 miljoen). Het bedrijf keert voor het tweede jaar op rij geen dividend uit aan haar aandeelhouders: gemeenten en provincies in Noord-, Midden- en Oost-Nederland.

Marike Bonhof, CFO van Vitens: “2020 was een uitzonderlijk jaar. Onze klanten verbruikten veel water door het warme voorjaar en de hete zomer. Daarnaast hadden we te maken met de coronacrisis. Ondanks de bijzondere omstandigheden zijn we in staat zijn geweest 24/7 drinkwater te leveren, dankzij de inzet van onze mensen. De komende jaren willen we die zekerheid blijven bieden, maar bijvoorbeeld door de gevolgen van klimaatverandering zullen we vaker rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Het is belangrijk dat we de noodzakelijke investeringen kunnen blijven doen om voor de toekomst de levering veilig te stellen. Zodat schoon kraanwater vanzelfsprekend kan blijven.”

Vitens staat voor enorme investeringen om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Vorig jaar gaven de aandeelhouders van Vitens steun aan een omvangrijk investeringspakket dat de komende jaren nodig is om uitdagingen als klimaatverandering en een stijgende watervraag het hoofd te bieden. Vitens investeerde in 2020 € 164 miljoen, fors meer dan in 2019 (€ 143 miljoen). Klanten merken overigens weinig van deze toename; de jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) steeg in 2020 licht door een verhoging van het drinkwatertarief van € 0,04 per mᶾ.

Om de investeringen te kunnen doorzetten, is het volgens Vitens nodig dat een aanpassing komt van de tariefreguleringsmethode die de overheid hanteert, de zogeheten WACC (weighted average cost of capital). Vitens betoogt dat de toegepaste berekeningsmethodiek toekomstige investeringen in gevaar brengt. Zonder aanpassing van de huidige WACC staat de financierbaarheid van de investeringen voor de toekomst onder druk. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd om in overleg te gaan met drinkwaterbedrijven en aandeelhouders om te komen tot een aanpassing van de WACC. Het demissionaire kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen. Vitens lanceerde eind 2020 haar nieuwe strategie ‘Elke druppel duurzaam’. Het fundament voor deze ambitie bestaat onder meer uit een omvangrijke digitaliseringsslag en meerdere strategische samenwerkingsagenda’s met ketenpartners om het watersysteem in Nederland te verduurzamen.

Volgens Jelle Hannema, directievoorzitter van het drinkwaterbedrijf, is er een verandering nodig in de manier waarop we in Nederland omgaan met water. Zowel met het drinkwater als met de waterbronnen - de rivieren en die in onze bodem. “Klimaatverandering – droge periode, maar ook extreem natte perioden - vragen dat wij ons watersysteem verduurzamen. Momenteel is er op sommige plekken een disbalans in het watersysteem waardoor de negatieve impact op de omgeving te groot is. Alleen door samen te werken, zorgen we dat er in de toekomst genoeg water is voor landbouw, natuur en drinkwaterwinning zonder dat deze maatschappelijke functies elkaar in de weg zitten. Vitens heeft de afgelopen jaren daarom ook het voortouw genomen voor verschillende samenwerkingen die zich richten op het hervormen van het watersysteem en het verminderen van het waterverbruik. Dit zullen we de komende jaren nog verder intensiveren. Maar we kunnen dit niet alleen. Er ligt hier een verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen.”