Opheffen kookadvies Gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland

19 september 2021 – Vitens heft het kookadvies voor de gemeente Oldenzaal, de gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland per direct op. Dat betekent dat klanten hun kraanwater voor consumptie niet meer hoeven te koken. De betrokken klanten zijn hierover geïnformeerd.

Groen licht

Zondagmiddag kwamen de laatste definitieve testresultaten binnen. Deze lieten zien dat er geen enterococcen bacteriën meer in het drinkwater zitten. Het water hoeft dus niet meer gekookt te worden en het is dus weer volledig veilig om te drinken.

Oorzaak besmetting

De bron van de besmetting van het drinkwater zit in een van onze drinkwaterreservoirs. Het reservoir is dan ook buiten bedrijf gesteld en deze gaan wij nog renoveren. Pas als het reservoir weer gegarandeerd veilig is, wordt deze in bedrijf genomen. Wel blijven we de komende tijd het water in het leidingnet controleren.

Excuus voor deze uitzonderlijke situatie

Wij begrijpen heel goed dat het kookadvies impact heeft gehad op onze klanten. Wij vinden het erg vervelend dat wij afgelopen periode twee keer een kookadvies hebben moeten afgeven.

Evaluatie en feedback

Uiteraard is het van belang om intern, maar ook met onze de betrokken gemeenten en instanties de situatie te bekijken en terug te kijken wat er is gebeurd. Hierin kijken wij naar verschillende onderdelen en staat de klant centraal. Via een klantmailing gaan wij dan ook feedback ophalen.

"Wij willen onze klanten bedanken voor hun begrip. Vitens is er bewust van dat het echt heel erg vervelend is geweest voor onze klanten. Wij begrijpen ook heel goed dat deze situatie ook vragen oproept. Wij gaan dan ook terugkijken en evalueren. Daarin staat de impact op onze klanten voorop."
Hester Latenstein van Voorst, Manager Netbeheer & Levering

Kwaliteit van ons drinkwater staat voorop

Vitens staat voor de kwaliteit van haar drinkwater. Het drinkwater moet voldoen aan alle kwaliteitseisen en daarom zijn wij extreem voorzichtig geweest en was het nodig om het kookadvies opnieuw af te geven. Hierin zijn wij altijd uitgegaan van de procedures en wettelijke eisen die gesteld worden aan ons drinkwater.

UV Installatie

Op dit moment tonen alle testuitslagen aan dat het drinkwater in de reservoirs veilig is. Vitens heeft met spoed een UV installatie geplaatst die stand by staat. Als testresultaten van het reservoir daar aanleiding toe geven, zetten we de UV-installatie direct aan. Dit betekent dat voor de gemeente Oldenzaal, de gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland de UV installatie direct in bedrijf gesteld kan worden wanneer dit nodig is.

Klanten informeren

Vitens heeft alle klanten per e-mail op de hoogste gesteld. Op de website staat een nadere toelichting voor klanten. Ook via social media, de website en de media worden klanten geïnformeerd over het opheffen van het kookadvies.