Officieel watertekort in Nederland: wat betekent dit voor drinkwaterlevering van Vitens?

Het is droog in Nederland. Volgens voorspellingen blijft dit tot zeker eind augustus aanhouden. Minister Harbers van Infrastructuur en Rijkswaterstaat kondigde aan dat Nederland opschaalt van een ‘dreigend watertekort’ naar een ‘feitelijk watertekort’.

Wat betekent deze opschaling voor de drinkwaterlevering door Vitens aan onze klanten?

De aanhoudende droogte heeft momenteel geen directe impact op de drinkwatervoorziening door Vitens. Er is voldoende grondwater beschikbaar voor het oppompen van de hoeveelheid die nodig is voor de dagelijkse drinkwatervoorziening. Onze reinwater kelders voor de opslag van drinkwater kunnen tijdig en voldoende gevuld worden en waar nodig pompen we water op uit diepere grondlagen. Vitens monitort en stuurt iedere dag, ieder uur, de verdeling van drinkwater om te zorgen dat al onze klanten water krijgen en om te sturen op de belasting van onze vergunningen in balans met de omgeving.

De opschaling door overheid naar een ‘feitelijk watertekort’ door droogte benadrukt onze herhaalde oproepen sinds begin juli in regionale campagnes aan onze klanten om wijs met drinkwater om te gaan. Dit omdat het drinkwatergebruik anders net zo hard oploopt als de temperatuur. Wij blijven onze klanten vragen om wijs met drinkwater om te blijven gaan, dan zorgen we er samen voor dat de drinkwatervoorziening op niveau blijft.

In de toekomst wil Vitens een dreigend drinkwatertekort voorkomen door samen met andere betrokkenen in te zetten op verschillende sporen:

  • Een watertransitie, waarin bodem en water leidend worden bij de inrichting van ons land. Hierdoor kunnen we zoet water beter opvangen, vasthouden om ook te kunnen verdelen wanneer echt nodig. Klik hier voor meer informatie: Duurzaam waterecosysteem | Vitens 
  • Het stimuleren van duurzaam drinkwatergebruik: het maken van een bewuste keuze maken in hoeveelheid en soort water in relatie tot de toepassing. Dus drinkwater voor consumptie, koken en persoonlijke hygiëne en huishoudwater voor wc, tuin en wasmachine. Klik hier voor meer informatie: Duurzaam omgaan met drinkwater | Vitens 
  • In een toekomst te investeren waarin ‘Iedere Druppel Duurzaam’ zal zijn – duurzaam in de tijd en in de toepassing - als het gaat om het winnen van drinkwater, de distributie ervan, het (her)gebruik door burgers en bedrijven met innovatieve aanpak, zoals met duurzaam watervriendelijk bouwen en in het duurzaam winnen en distribueren van drinkwater.

Vitens pleit en werkt aan een watertransitie, gericht op een klimaat robuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Deze watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus.

Wat kunnen mensen nu doen om duurzaam met water om te gaan?

Er zijn een heleboel dingen die mensen deze zomer zelf kunnen doen om wijs met water om te gaan. Klik hier voor tips en adviezen: Zomer | Vitens Tevens zijn er tal van manieren waarop woningen watervriendelijker kunnen worden. Kijk hier voor tips en adviezen: Watervriendelijk wonen | Vitens