Onderzoek bij zakelijke klanten

Op dit moment voert marktonderzoekbureau Motivaction namens Vitens een onderzoek uit bij onze zakelijke klanten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de zakelijke markt open staat voor een meer duurzame bedrijfsvoering op het gebied van drinkwater. Met dit nieuwe onderzoek wil Vitens onderzoeken op welke wijze hierop kan worden ingesprongen.