Vitens doet oproep tot versnelling vergunningstrajecten om leveringszekerheid drinkwater te borgen

Jaarverslag Vitens: operatie op orde

ZWOLLE, 22 APRIL 2022 - De leveringszekerheid van drinkwater staat door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen onder druk. De drinkwaterlevering voor nu en later heeft urgentie en actie nodig. Vitens maakt zich grote zorgen over de leveringszekerheid en roept betrokken overheden op om vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning te versnellen.

Dit stelde Vitens tijdens haar aandeelhoudersvergadering waarin het jaarverslag is besproken en de jaarrekening is vastgesteld. De directie heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de resultaten en ontwikkelingen in 2021. De operationele prestaties zijn op orde. De klanttevredenheid is ondanks Covid-19 op peil gebleven.


Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens: “Wij maken ons zorgen over de leveringszekerheid van drinkwater. Dat is een acuut en urgent probleem. De klimaatverandering, de woningopgave en economische groei laten een stijgende drinkwatervraag zien. Daarnaast zien we dat de watertransitie (een nieuw watersysteem, waarin we duurzaam en circulair met zoet water omgaan) te langzaam gaat. We roepen onze partners in de keten van drinkwatervoorziening op om daaraan meer urgentie te geven, met een regierol voor de overheid. Op de korte termijn is een versnelling van vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning noodzakelijk en op de langere termijn is er meer aandacht nodig voor de genoemde watertransitie. Drinkwater moet als onderdeel van het bredere watersysteem leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Tegelijkertijd mogen we de waterkwaliteit niet uit het oog verliezen. Daar ligt nog een hele grote opgave om onze bronnen beter te beschermen. Wij roepen betrokken overheden op tot maximale inzet om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te halen. Alleen met een gezamenlijke, integrale en radicaal andere aanpak zorgen we ervoor dat in 2030 elke druppel duurzaam is en we drinkwater voor nu en later kunnen veiligstellen.”

Tijdens de aandeelhoudersvergadering is de jaarrekening door de aandeelhouders goedgekeurd. Het resultaat over 2021 bedroeg 19,4 miljoen euro (2020: 23,9 miljoen euro) De drinkwateromzet was in 2021 356,7 miljoen euro (2020: € 353,7 miljoen). De solvabiliteit is met 30,2% licht gestegen (2020: 29,4%). De gemiddelde drinkwaterprijs (kleinverbruik) was € 1,02 in 2021 (2020: € 1,00). Het aantal medewerkers is in 2021 toegenomen tot 1.527 (meting 31 december 2021, in 2020: 1.443). Het rapportcijfer van klanten uit de service tevredenheidsindex is met een 8,3 op peil en gelijk aan 2020. Vitens keert dit jaar geen dividend uit aan haar aandeelhouders: gemeenten en provincies in Noord-, Midden- en Oost-Nederland.

Marike Bonhof, Chief Financial Officer Vitens: “Om de leveringszekerheid veilig te stellen, zijn aanzienlijke investeringen nodig. De financierbaarheid hiervan staat onder druk. Investeringen zijn nodig voor instandhouding, uitbreiding en aanpassing van de productiecapaciteit aan klimaatverandering. Ook de waterzuivering en cybersecurity vragen om toenemende investeringen. We zijn gestart met een herijking van ons financieel beleid om de financiële gezondheid te borgen, leveringszekerheid veilig te stellen en drinkwater voor onze klanten betaalbaar te houden.”

De aandeelhoudersvergadering is akkoord gegaan met de toetreding van de heer P.A.H. ten Kroode tot de Raad van Commissarissen van Vitens N.V. De heer C.J. Rameau is in de vergadering bedankt voor zijn inzet als commissaris voor Vitens en is teruggetreden.

Over Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren dagdagelijks en de klok rond drinkwater van topkwaliteit aan 5,8 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Onze ambitie is in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Dat is vastgelegd in onze strategie Elke druppel duurzaam in 2030.

---

Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Anita Wassink, woordvoerder, te bereiken op 06-15618638 of anita.wassink@vitens.nl of mediarelaties@vitens.nl.