Raamovereenkomst transportleidingen

We gebruiken met zijn allen steeds meer water. Om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen bereidt Vitens zich voor op de toekomst en investeren we in onze infrastructuur. CFO Nieke Martens ondertekende namens Vitens de raamovereenkomst aanleg transportleidingen 2023-2031. In de raamovereenkomst gaan we een strategisch partnerschap aan met meerdere aannemers om onze infrastructuur toekomstbestendig te maken.

De komende jaren stijgen de investeringen van Vitens van ongeveer € 90 miljoen naar € 300 miljoen per jaar. Een deel hiervan is begroot voor de aanleg van nieuwe transportleidingen. In de raamovereenkomst krijgt de aannemer meer verantwoordelijkheid voor het ontwerp en realisatie van de projecten. Door samen te werken in een gelijkwaardig partnerschap versterken de organisaties elkaar. Onderling stemmen de aannemers af welke werkzaamheden waar het best belegd kunnen worden. Op deze manier verwachten we de werkzaamheden efficiënt en tijdig af te ronden.

We zijn de raamovereenkomst aangegaan met Waterverbinders (Combinatie Heijmans en Groep Midden Betuwe), Strukton Wegen en Beton, A. HAK Leidingbouw en Visser&Smit Hanab. Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zodat we samen toewerken naar elke druppel duurzaam.