Samen verdroging en wateroverlast voorkomen op de Utrechtse Heuvelrug

Onder de naam Blauwe Agenda heeft de provincie Utrecht samen met Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeherende organisaties, particuliere eigenaren en natuurorganisaties afspraken gemaakt om problemen door watertekort én wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Lange periodes van hitte en droogte, gevolgd door heftige regenbuien, komen vaker voor. Daarom moeten we inzetten op een robuuster watersysteem op alle fronten.

Droge regio’s, zoals de Heuvelrug in Utrecht, moeten beter bestand raken tegen de invloeden van droogte aan de ene kant en wateroverlast aan de andere kant. Door regenwater slimmer op te vangen en langer vast te houden in de bodem, is dat later bruikbaar voor momenten van droogte. Het realiseren van een robuuster watersysteem op en rond de Heuvelrug is een van de ambities uit de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Deze samenwerking geeft volgens Vitens een goed voorbeeld: duurzaam water winnen is een opgave voor ons allemaal. We hebben elkaar dan ook hard nodig.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vertelt: “We merken allemaal de gevolgen van het veranderende klimaat. Je ziet het aan de planten in de tuin die meer te lijden hebben van de droogte en de warmte. Datzelfde zien we op grotere schaal terug in de natuur in onze provincie. Het extremere weer en de waterproblemen, vragen van ons dat we anders omgaan met de ruimte in de stad en in het landelijk gebied. Als overheid, inwoners en bedrijven op de Utrechtse Heuvelrug kunnen we daar samen wat aan doen, door anders om te gaan met het water in onze achtertuin en de wijdere omgeving. Zo zorgen we dat de Utrechtse Heuvelrug en het gebied daaromheen ook in de toekomst mooi en vitaal blijft.”

Aanpak en voorbeelden

Onder andere bestrating en bebouwing maakt natuurlijke infiltratie moeilijker. Water stroomt dan juist weg en dat kan op lager gelegen plekken voor wateroverlast zorgen. De partners van De Blauwe Agenda zetten zich in voor een betere waterinfiltratie, bijvoorbeeld door de natuurlijke infiltratie te herstellen. Zo wordt wateroverlast voorkomen en neemt de grondwatervoorraad toe.

Bewustwording

Naast maatregelen in en op de bodem, is het belangrijk om inwoners en bedrijven meer bewust te maken van de noodzaak en de mogelijkheden van slimmer watergebruik. Dat begint bij zuinig zijn met water. Het drinkwater dat uit de kraan komt in de gemeenten op de Heuvelrug, wordt immers onttrokken uit het grondwater in hun eigen omgeving. Zo gaat het grotendeels ook in de rest van Nederland. Waterbesparing door inwoners en bedrijven draagt dus direct bij aan de beschikbaarheid van water voor de landbouw en natuur. Mensen kunnen zelf hun bijdrage leveren aan het vasthouden van regenwater en het water dat al in de grond zit door terrastegels te vervangen voor groen in de tuin. Zeker als zij dan ook nog eens meer droogtebestendige planten aanplanten.

Overeenkomst en partners

De partners van provincie Utrecht hebben hun samenwerking uitgewerkt in een overeenkomst. Vitens verwelkomt deze overeenkomst met open armen: zo bouwen we samen aan een toekomstbestendig watersysteem.