Drinkwateruitdagingen op Utrechtse Heuvelrug

Staatssecretaris van Defensie hoort op Soestduinen over drinkwateruitdagingen op Utrechtse Heuvelrug

Tijdens zijn werkbezoek aan de Provincie Utrecht op 31 maart 2023 is de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, door onze strategisch omgevingsmanager Nancy Mosterman geïnformeerd over de drinkwateruitdagingen op de Utrechtse Heuvelrug. In een presentatie over de drinkwateropgave van toekomstige tekorten aan nieuwe bronnen voor duurzame winningen en huidige tekorten aan (geoperationaliseerde) vergunningsruimte opende Nancy de ogen van de staatssecretaris van Defensie en andere aanwezigen, zoals de Commissaris van de Koning van Utrecht, provinciale gedeputeerden, burgemeesters uit de regio en vertegenwoordigers van de waterschappen.

Voor Defensie is deze informatie interessant nu zij overweegt om meer bataljons in het midden van Nederland, zoals op de Utrechtse Heuvelrug, samen te brengen. Als voorbeeld van het noodzakelijke gesprek om deze manschappen van drinkwater te blijven voorzien noemde Nancy het kamp Nieuw Millingen in Uddel. Voorafgaande aan de komst van 1800 mariniers naar Uddel zijn met Vitens afspraken gemaakt om, ondanks de uitbreiding van de kazerne, door waterbesparing het jaarlijkse drinkwaterverbruik op de kazerne in Uddel niet te laten toe nemen. Zo vangen we meerdere vliegen in een klap, geen toename in drinkwatergebruik én waterbesparende maatregelen. Een voorbeeld dat ook op Soesterberg zal worden toegepast. Zo zorgt Defensie niet voor extra druk op de drinkwatervoorziening voor bijvoorbeeld nieuwbouw, maar helpen zij mee aan een toekomstbestendige duurzame oplossing voor drinkwatergebruik. 
 
Aan het einde van het werkbezoek tekende de staatsecretaris van Defensie met de Provincie Utrecht en gemeenten uit de regio een overeenkomst voor de samenwerking tussen het ministerie van Defensie met de Provincie Utrecht, gemeenten, de waterschappen HDSR en Vallei & Veluwe bij de programma gebiedsontwikkeling Utrechtse Heuvelrug A-Z.