Eindsymposium flexibele winningen

Drinkwaterwinningen van de toekomst

De winning van voldoende schoon drinkwater staat onder druk. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en veranderend landgebruik maken het uitdagender om overal continu voldoende drinkwater van goede kwaliteit te leveren. Met vier concepten voor een meer flexibele drinkwaterwinning dragen Vitens, Deltares en RUIMTEVOLK bij aan zekerheid van ons toekomstig drinkwater.

Tijdens het symposium ‘Flexibele drinkwaterwinningen’ op 14 juni zijn de eindresultaten gepresenteerd van een driejarig onderzoek. Daarin stond centraal hoe de winningen van Vitens zich kunnen aanpassen op meer of minder watervraag, om kunnen gaan met veranderingen in waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en daarbij geen negatieve gevolgen hebben op de omgeving. Óf zoals Directeur Winning en Zuivering van Vitens, Els van Grol, het zegt: “we willen flexibeler worden aan de winningskant, met zo min mogelijk impact op de omgeving”. Eigenlijk willen we dat de natuur net zoveel voordeel heeft van de winningen als onze klanten.

Hiervoor is samengewerkt met betrokkenen uit de waterwereld, zowel vanuit onderzoek als overheid. Er is inspiratie opgedaan uit andere werkvelden. Er hebben diverse studenten(groepen) gewerkt aan het project vanuit universiteiten Leiden, Utrecht en Wageningen en Hogeschool Saxion. In workshops en samenwerkingssessies heeft ontwerpend onderzoek plaatsgevonden. Uit al deze stappen zijn veel ingrediënten en oplossingsconcepten voortgekomen, waarvan een viertal meest kansrijke concepten voor flexibele winningen zijn uitgewerkt. Het concept Zoet en Zout maakt optimaal gebruik van het zoet-zoutgrensvlak bij diepe grondwaterwinningen. Schakelen tussen winningen maakt gebruik van kansrijke schakelmogelijkheden tussen nabijgelegen winningen. Het concept Bronnenstad combineert deeloplossingen met stedelijke planning en ontwerp, en het concept Wateraccu maakt gebruik van infiltratie van oppervlakte- en oevergrondwater.

Heeft u interesse in deze flexibele drinkwaterwinningen? U kunt ze HIER bekijken.

Flexibele drinkwaterwinningen is een samenwerking van Vitens, Deltares en Ruimtevolk. Het project is financieel mogelijk gemaakt vanuit Vitens, Deltares Strategisch Onderzoek en TKI Deltatechnologie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renske Terwisscha van Scheltinga, projectleider Flexibele drinkwaterwinningen Vitens (renske.terwisschavanscheltinga@vitens.nl / 06 20 86 25 90)