Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement

Op 8 oktober hebben Marike Bonhof (CFO Vitens) en Annemarie Verbeek (Manager Asset Management Vitens) gezamenlijk het certificaat ISO 55001 voor assetmanagement in ontvangst genomen. ISO 55001 is een internationale normering voor assetmanagementsystemen.

De certificering toont aan dat Vitens processen hanteert die waarborgen dat de afwegingen om te investeren in assets of het onderhoud daarvan op een transparante, uniforme en onderbouwde wijze tot stand komen. Auditoren van KIWA hebben dit vastgesteld.

Vitens beschikt over een infrastructuur met een totale vervangingswaarde van 7 miljard euro. Die infrastructuur bestaat onder andere uit 50.000 kilometer aan leidingen en 93 productiebedrijven waar water wordt gezuiverd. Vitens gaat de komende jaren fors investeren in extra en duurzame productie- en transportcapaciteit. Zo wil het bedrijf tegemoetkomen aan de toenemende drinkwatervraag, de effecten van warmte (klimaat) en droogte en de eisen van stakeholders. Het belang van goed afgewogen onderhouds- en investeringsbeslissingen wordt daardoor groter. Daarom is de ISO 55001 certificering belangrijk voor Vitens. Het bewijst dat de wijze waarop assetmanagementprocessen zijn ingericht voldoen aan internationaal geaccepteerde eisen. En maakt duidelijk waar verdere doorontwikkeling relevant is.

Veel assets onzichtbaar, maar essentieel

Bonhof: “Het maatschappelijke belang van onze infrastructuur is enorm. Die infrastructuur moet in orde zijn om continu betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven leveren. De ISO certificering is voor ons een bevestiging dat het proces om tot de juiste onderhouds- en investeringsbeslissingen te komen, in orde is. Veel van onze assets zijn niet zichtbaar, omdat ze zich onder de grond bevinden. Maar ze zijn essentieel. Daarom is Vitens is al jaren bezig met het optimaliseren van haar assetmanagementproces. We moeten namelijk in staat zijn sneller en adaptiever te schakelen tussen verschillende schaalniveaus en belanghebbenden om voortdurend de beste afweging te maken tussen kosten, prestaties en risico’s. Zowel bij onderhoud als bij investeringen, voor de gehele levensduur van de infrastructuur.”

Kiwa onder de indruk

Certificeringsinstantie Kiwa is onder de indruk van hoe Vitens het denken in termen van risico’s en prestaties bij assetmanagementafwegingen bij de medewerkers uit alle betrokken afdelingen en ook in de systemen heeft geborgd. Dit is een cultuuraspect dat vaak ingewikkeld blijkt, en daardoor niet “zomaar even” in te regelen is.

Begin van een continu proces

De uitreiking van het certificaat is niet het einde van een implementatietraject, maar het begin van een continu proces om de assets op orde te houden en de besluitvorming te verbeteren. Verbeek: “ISO 55001 draagt eraan bij dat wij ons blijven ontwikkelen. Het mooie van deze werkwijze is dat het de hele organisatie verbindt. Het is een optimalisatie van besluitvorming en een uniformering van de processen, waardoor er data van hogere kwaliteit beschikbaar komt. Hier profiteert de hele organisatie van.” In de toekomst streeft Vitens ernaar om nog uniformer te werken en gegevens procesmatig vast te leggen, waardoor er data van hoge kwaliteit beschikbaar komt. Kiwa zal jaarlijks in vervolg-audits checken of wij de verbeteringen die er nog zijn ook stap voor stap implementeren.

Over Vitens

Vitens N.V. is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Met ruim 1.400 medewerkers voorziet Vitens 5,8 miljoen zakelijke en particuliere klanten dagelijks van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Met 93 productiebedrijven en een distributienetwerk van 50.000 kilometer leiding garandeert Vitens de levering van jaarlijks 380 miljoen m³ drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en een aantal gemeentes in Drenthe en Noord-Holland. De aandeelhouders van Vitens zijn de provincies en de meeste gemeentes in het verzorgingsgebied van het bedrijf.