SDG-Challenge 2021

Rijksuniversiteit Groningen en Vitens winnaar SDG-Challenge 2021

Vitens en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben samen de SDG-Challenge 2021 gewonnen. De RUG-studenten werkten de afgelopen weken aan de case ‘Flexibel energiemanagement’, waarbij hun gevraagd werd hoe Vitens haar energievraag kan afstemmen op het flexibele aanbod van hernieuwbare energie. De studenten adviseren om duurzame en lokale energieproductie te implementeren. Zo wordt altijd groene stroom gebruikt voor de flexibele energievraag.

De SDG-Challenge 2021 koppelt talentvolle studenten aan organisaties. Vijftien teams van de vijftien Nederlandse universiteiten werken samen met toonaangevende organisaties. Voor elk team staat een eigen challenge centraal, gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Vitens heeft haar ontwikkelingsdoelen voor de komende 10 jaar in het teken staan van duurzaamheid. Daarbij hoort een ambitieuze doelstelling: in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Om dit doel te bereiken, werken we nauw samen met anderen. Ook de inzichten van jong talent willen we betrekken. De SDG-challenge biedt daarvoor een mooi podium.

De challenge: vraag en aanbod van hernieuwbare energie matchen
De vraag aan de studenten van de RUG is:

Hoe kan Vitens haar continue (vlakke) energievraag afstemmen op het flexibele aanbod van hernieuwbare energie en welke aanpassingen zijn dan nodig in processen, systemen en infrastructuur?

Een zeer actueel vraagstuk waarmee Vitens een actieve bijdrage kan leveren aan de energietransitie. De studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en het Energie Management Team van Vitens hebben samen een concept bedacht waarin lokale energieproductie, opslag van water, opslag van energie en slimme monitoring en aansturing van het productieproces worden ingezet om de energievraag af te stemmen op het aanbod van hernieuwbare energie. “Door het flexibel inzetten van deze parameters zijn we in staat om beter te anticiperen op de energiemarkt die we zien veranderen” aldus Joost Bouten, duurzaamheidsmanager van Vitens. Het concept dat is uitgewerkt voor de regio Zwolle-Dalfsen werd door de jury geprezen om de praktische toepasbaarheid en de mogelijkheid om dit op te schalen naar andere gebieden van Vitens.

Achtergrond: inspelen op flexibel aanbod van energie
Ongeveer twee derde van de CO­­2 voetafdruk van Vitens bestaat uit de elektriciteit die wij gebruiken voor het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater. Om de kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen, streven we naar een vlakke productie. Dit betekent dat onze pompen dag en nacht draaien en een constante stroom van water genereren in het zuiveringsproces. Deze voorspelbare productie zonder uitschieters is van belang om storingen aan de pompen te voorkomen en om de zuiveringsstappen optimaal te conditioneren. Onze bestaande processen, systemen en infrastructuur zijn volledig ingericht op deze vlakke productie. Als gevolg hiervan hebben wij een heel constante elektriciteitsbehoefte. De beschikbaarheid van fossiele stroom is ook erg constant en sluit daardoor goed aan bij de behoefte van Vitens.

Het aanbod van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, is over het algemeen een stuk minder constant dan fossiele energie. Zon- en windenergie zorgen voor pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk. Immers, soms waait het harder en de zon schijnt niet altijd even fel. De uitdaging wordt om de energievraag daarop af te stemmen. Er ligt een maatschappelijke opgave om het elektriciteitsnet te ‘balanceren’. Bedrijven met een grote energievraag, zoals Vitens, kunnen daarin een sleutelrol vervullen door hun energievraag te flexibiliseren. Naast mogelijke duurzaamheidswinsten, is de verwachting dat dit in een flexibele energiemarkt ook tot kostenreductie kan leiden.

Voor meer informatie over de andere business teams en universiteiten die mee doen aan de SDG-Challenge, kijk op https://university.sdg-challenge.com/.