Water besparen met de kleine knop

Onderzoek succesvol afgerond

Van september t/m november 2022 heeft Vitens onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de bespaarknop van het toilet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 1/3 van onze klanten nog niet altijd de kleine knop gebruikt bij het doorspoelen van het toilet. Dat biedt potentie voor waterbesparing, want het watergebruik voor spoeling van het toilet is 23% van het watergebruik per persoon per dag.

Wc-bespaarpakket

Klanten die op onze website de watervergelijkingstool hebben ingevuld en op basis daarvan werden gekenmerkt als niet/minder duurzaam, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze groep hebben een wc-bespaarpakket bestaande uit een sticker voor de kleine spoelknop en een geprinte toiletrol  ontvangen. Gedurende de onderzoeksperiode hebben zij watermeterstanden doorgegeven en enkele vragen beantwoord. Naast deze onderzoeksgroep heeft een controlegroep  watermeterstanden door gegeven en enkele vragen beantwoord. Door de antwoorden en het waterverbruik van beide groepen te vergelijken wilden we achterhalen of het wc-bespaarpakket effect heeft gehad op het watergebruik.

Resultaten

Een belangrijke conclusie is dat het wc-bespaarpakket en de communicatie hierover de deelnemers ertoe heeft aangezet om meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken én meer hun best te doen om water te besparen. Uit het watergebruik van beide groepen bleek dat huishoudens behorende tot de onderzoeksgroep 16 liter water per dag minder gebruikte. Dit was weliswaar niet significant, maar de gemiddelden bewegen wel in de juiste richting. Ook hebben we geconstateerd dat mensen die zeggen meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken ook daadwerkelijk minder water hebben verbruikt.  

Deze inzichten worden dan ook meegenomen in nieuwe acties om klanten te bewegen naar duurzaam watergebruik. 

Meer weten over dit onderzoek? Klik hier.