Waterneutraal wonen: graag, maar hoe?

Regenwater opvangen en nuttig gebruiken in en rond de woning? Goed idee! Bij onze zuiderburen in Vlaanderen is het zelfs verplicht: daar moet iedere nieuwbouwwoning en gerenoveerde woning voorzien zijn van een regenwaterput. In Nederland worden woningen echter nog steeds voorzien van dakgoten en regenpijpen die het hemelwater direct afvoeren naar het riool of infiltreren in de bodem. Terwijl nuttig gebruik van regenwater in en rond huis ook mogelijk is. Dat moet anders.

Toekomstbestendig

In Ulft is Vitens al betrokken bij de renovatie van enkele woningen die wat watergebruik betreft straks wél toekomstbestendig zijn. In deze waterneutrale woningen wordt het regenwater opgevangen en benut voor het sproeien van de tuin en het wassen van de auto. Afvoerwater wordt bovendien gerecycled voor (af)wasmachine en wc. Het drinkwaterverbruik kan door dit soort maatregelen in de toekomst afnemen van 119 naar 5 liter per persoon per dag.

Partners gezocht

Vitens is al jaren bezig om het watersysteem toekomstbestendig te maken en zet zich daarom in voor waterneutraal wonen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar technologiepartners, projectontwikkelaars en gemeenten met goede ideeën, innovatieve technologieën en concrete projecten die hieraan bijdragen. Bent u die partner? Laat het ons weten door contact op te nemen met Micha.vanAken@vitens.nl.