Transportleiding tussen Valburg en Gendt

Ook in de toekomst voldoende waterdruk: nieuwe transportleiding tussen Valburg en Gendt

Vitens legt een nieuwe transportleiding aan tussen Valburg en Gendt met een totale lengte van ongeveer 15 km. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende waterdruk geleverd kan worden aan de klanten in Nijmegen-noord én het dorp Doornenburg. Projectleider Wim de Boer van Vitens: “Vanwege de snelle groei van het aantal woningen in De Waalsprong is snelle uitbreiding van het drinkwaternetwerk noodzakelijk. Bovendien was de waterdruk op momenten met veel verbruik in deze regio soms al onvoldoende. Dit lossen we beide op met de aanleg van deze transportleiding”.

Opbrengsten project

De nieuwe leiding zorgt voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening, met een garantie op voldoende en kwalitatief goed drinkwater. Het aanleggen van deze tansportleiding is verdeeld in twee tracés. Het eerste tracé van Valburg naar Bemmel wordt aangelegd door aannemer A.Hak. De werkzaamheden vinden plaats van september oktober 2022 tot mei 2023. Het tweede tracé van Bemmel naar Gendt wordt aangelegd door aannemer GMB .

In samenwerking met de aannemers besteed Vitens veel aandacht aan duurzaamheid. Zo worden en insectenhotels aangebracht langs de route en wordt er gedeeltelijk emissie loos gewerkt. Hierbij wordt onder andere een elektrische graafmachine ingezet en gewerkt met herbruikbaar materiaal. Daarnaast komen personeel en leveranciers uit de directe omgeving, om transport zo kort mogelijk te houden. Mocht je een keer langsrijden, dan kan het ook opvallend dat de bouwketen zijn uitgerust met zonnepanelen.

Ook zorgen we er samen voor dat de omgeving betrokken wordt bij het project, bewoners en grondeigenaren langs het tracé zijn tijdig geïnformeerd en er zijn afspraken gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats van augustus 2022 tot maart 2023. Bij beide percelen worden ook maatregelen getroffen om verkeershinder te voorkomen, zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met duidelijk aangegeven omleidingen.

In het kader van de verkeersveiligheid benadert de aannemer ook een aantal scholen en zal er voorlichting worden gegeven over het bouwverkeer en de gevaren van de dodehoek bij vrachtwagens. “Vitens vindt veiligheid, open communicatie en korte lijnen met de omgeving belangrijk, daar besteden we dan ook veel aandacht aan” aldus de Boer.

Water transporteren

De Boer vertelt ons ook wat meer over de techniek achter het transporteren van water. “Vitens bezorgt het water bij de klant via een waterleidingnet van bijna 50.000 kilometer. Transportleidingen vervoeren het water van het productiebedrijf naar de steden en dorpen. Vanuit de transportleidingen vervolgt het water zijn weg via hoofdleidingen en de kleinere distributieleidingen. Onze klanten zijn aangesloten op deze distributieleidingen met aansluitleidingen genoemd. De doorsnede van de leidingen verschillen per soort leiding en per locatie: op sommige plekken is de leiding een paar centimeter dik, op andere plekken kan dit oplopen tot welt één meter zestig.” De nieuwe transportleiding van Valburg naar Bemmel begint met een diameter van 50 cm en eindigt in Bemmel met een diameter van 40 cm. De nieuwe transportleiding van Bemmel naar Gendt heeft een diameter van 25 cm.

Druk

Naast een kwalitatief goed leidingnetwerk, is ook druk belangrijk om ervoor te zorgen dat het water bij iedere klant uit de kraan komt. “Om drinkwater te leveren is een constante overdruk in het net nodig. Deze ‘overdruk’ zorgt er bovendien voor dat er geen vervuiling in het water komt via lekkages of aftappunten” vertelt de Boer.