Waterbesparing en duurzaamheid

Waarom zijn drinkwaterbesparing en duurzaamheid van belang?

De vraag naar drinkwater stijgt. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen verbruiken we steeds meer drinkwater. Zeker in warme en droge periodes is de vraag groot. Vitens kan niet jaarlijks de hoeveelheid grondwater die opgepompt wordt verhogen om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit heeft een nadelige impact op de natuur. We lopen tegen de grenzen van onze productie aan vanwege de winvergunningen. Samen met provincies en waterschappen streven we naar een goede balans en hebben we een focus op duurzaamheid. We vragen daarom aan iedereen om zuinig te zijn op ons water.

Huishoudens gebruiken drinkwater voor de dagelijkse behoeften, maar ook bedrijven zoals levensmiddelenproducenten krijgen indien nodig het Vitens drinkwater geleverd. Het belang om drinkwater te besparen geldt voor iedereen, maar de manieren waarop dit gedaan kan worden, verschilt. Kijk hieronder hoe jij water kan besparen. En lees hoe wij zelf bezig zijn met waterbesparing en duurzaamheid en hoe wij denken over de toekomst van het waterecosysteem. 

Waterbesparing als consument

Gemiddeld gebruiken we in Nederland per persoon 129 liter drinkwater per dag. Dit gebruiken we om te drinken en te douchen, maar ook om het toilet mee door te spoelen en om de vaatwasser of wasmachine te laten draaien. Met onze waterbespaartips kun je dagelijks gemakkelijk veel water besparen.

Vrouw douche

Waterbesparing als zakelijke klant

Van al het drinkwater dat Vitens levert, wordt ongeveer 80% door huishoudens gebruikt en 20% door bedrijven. Gelukkig zien we bij zakelijke klanten die veel water gebruiken voor hun productieproces dat zij vaak al werken aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Daar waar dit nog niet het geval is, denken wij graag mee over de mogelijkheden om water te besparen.

Op weg naar een duurzaam waterecosysteem.

Duurzaamheid bij Vitens

Bij Vitens zijn wij zelf ook druk bezig met waterbesparing en duurzaamheid. Een hoop van onze projecten draaien om de verduurzaming van het drinkwaterproductieproces. Vitens investeert veel in innovatieve technieken waardoor het proces van oppompen, zuiveren en distribueren van water zo zuinig en efficiĆ«nt mogelijk verloopt. 

Medewerker Vitens.

Het waterecosysteem

Bij Vitens winnen we drinkwater vanuit grondwaterbronnen. Hiervoor beheren we maar liefst 105 waterwingebieden in 5 provincies. Vitens wil een positieve bijdrage leveren aan mens en natuur. Daarom pleiten we er samen met provincies, waterschappen, natuurorganisaties en agrariĆ«rs voor om anders te gaan kijken naar het waterecosysteem.

We monitoren de kwaliteit van ons water voortdurend.