Bollenteelt Ommen

Waarom Vitens met de bollenteelt in Ommen samenwerkt

Vitens wil samenwerken met de gemeente Ommen, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en geselecteerde bollentelers . In deze samenwerking wordt de teelt van bloembollen in grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden toegestaan en verbeterd. Schoon grond- en drinkwater staat voor alle partijen voorop.

De pilot heeft geen effect op de kwaliteit van uw drinkwater. 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater leveren, is altijd onze eerste prioriteit. Om drinkwater van topkwaliteit te garanderen, hebben we verschillende maatregelen getroffen:

  • De bollentelers maken alleen gebruik van bestrijdingsmiddelen, waarover vooraf afspraken zijn gemaakt tussen Vitens en de bollentelers. De middelen die gebruikt gaan worden hebben geen negatieve effecten op de grondwaterkwaliteit. Dit baseren we op basis van eigen kwaliteitsmetingen, de Milieumeetlat en de toelating van het Ctgb.
  • Bollentelers die meedoen met de pilot zijn zorgvuldig geselecteerd en moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ze moeten bijvoorbeeld informatie delen over hun spuitplannen en hun middelengebruik registreren. Ook moeten zij toestemming verlenen voor het bemonsteren van hun velden. Voldoet een teler niet aan deze voorwaarden, dan kan hij niet in het grondwaterbeschermingsgebied telen.
  • Vitens monitort de kwaliteit van het ondiepe grondwater regelmatig. Het diepe grondwater, waar we drinkwater van maken, komt niet in aanraking met de bestrijdingsmiddelen. Voordat het ondiepe grondwater in de diepere lagen van de winning komt zorgt de bodem namelijk eerst nog voor een goede, natuurlijke zuivering. Mocht bij een controle blijken dat een bestrijdingsmiddel toch uitspoelt, dan wordt dit middel in het vervolg niet meer gebruikt.

Toegestane bestrijdingsmiddelen

De pilot biedt kansen voor meer gemeenten in Oost-Nederland. Op dit moment is in alle gemeenten behalve Ommen bollenteelt gewoon toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Op veel plaatsen wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen die we soms terugvinden in het grondwater. Met de samenwerking in Ommen zetten Vitens en bollentelers een eerste stap naar een nog betere grondwaterkwaliteit. Dat zit zo:

  • Momenteel is er in de gemeente Ommen een verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Er is geen verbod of aanvullende wetgeving wat betreft bloembollenteelt in de veel grotere intrekgebieden.
  • Gedurende de samenwerking stoppen de bollentelers binnen de drinkwatergebieden met het gebruiken van uitspoelingsgevoelige middelen. Hierdoor heeft de bollenteelt in Ommen een gunstiger effect op het grondwater dan veel andere vormen van landbouw binnen de drinkwatergebieden.

Kortom, de pilot in Ommen is een win-win situatie voor Vitens en bollentelers: in zowel het intrekgebied als het grondwaterbeschermingsgebied worden minder uitspoelinggevoelige bestrijdingsmiddelen gebruikt. En bloembollenteelt wordt mogelijk in een groter gebied. Ook levert de pilot veel nuttige, nieuwe informatie op. Met die nieuwe kennis kan de teelt van bloembollen ook op zandgronden in de rest van Oost-Nederland verduurzamen.

Samenwerken in de bodem

Het delen van de grond in Nederland is hard nodig. De ruimte in ons land is beperkt en de bodem is belangrijk voor meerdere partijen. Via pilots zoals deze in Ommen leren we om veilig en bewust samen te werken in de bodem. Dit is de manier waarop we in Nederland willen samenleven: kijken wat wél kan in plaats van niet.