Aanleg van drie drinkwater transportleidingen Oldenzaalsestraat in Enschede


Wat gaat er gebeuren?

De problemen van veel wateroverlast in de Enschedese binnenstad zijn de laatste jaren ontstaan door grotere neerslaghoeveelheden in korte tijd en die niet opgevangen kunnen worden door het huidige rioolstelsel. Door het verdwijnen van de textielindustrie en daardoor de verminderde wateronttrekking is de grondwaterspiegel gestegen. Vanwege deze wateroverlastproblemen heeft de gemeente besloten een nieuw riool met wadi's an te leggen in de Oldenzaalsestraat. De drie bestaande drinkwater transportleidingen van Vitens moeten hiervoor verlegd en aangepast worden door de straten nabij de Oldenzaalsestraat. De leidingen worden via een gestuurde boring aangelegd. Dit is een techniek waarbij leidingen onder de grond worden doorgetrokken, zodat er geen sleuven gegraven hoeven te worden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de bouwperiode kunnen omwonenden en winkeliers hinder ondervinden door aan- en afvoer van zwaar materieel op de wegen. Ook de opstellingen voor het intrede- en uittredepunt van de boringen zorgen voor een verminderende toegankelijkheid van bedrijven en bewoners. Daarnaast is het mogelijk dat ondernemers en omwonenden te maken krijgen met tijdelijk geen levering van water. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vitens start eind juli 2018 met de werkzaamheden en verwacht de begin 2019 de werkzaamheden af te ronden.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar oldenzaalsestraat@vitens.nl. 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement