Tropisch weer

Wijs met drinkwater

Het is tropisch warm. Dat betekent heel veel extra drinkwatergebruik. De drinkwaterreservoirs van Vitens zijn groot en worden continu bijgevuld. Maar wanneer de vraag zo enorm toeneemt, kan het zijn dat ze sneller leeglopen dan we ze kunnen aanvullen. Als we met z'n allen wijs met drinkwater omgaan, is er genoeg voor iedereen!

1. Wijs sproeien

Alleen als het echt nodig is, en voor 7 uur 's ochtends of na 22 uur 's avonds. 

2. Wijs douchen

Zo kort mogelijk.

3. Wijs zwemmen

Houd het water in een opzetzwembad schoon en gebruik het zo lang mogelijk.

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

 • Waarom pompen we dan niet gewoon meer water op? En waarom maken we niet gewoon grotere reservoirs?

  Vitens mag maar een beperkte hoeveelheid water oppompen. We hebben vergunningen waar we ons aan moeten houden. Daarnaast moet drinkwater ongeveer binnen 24 uur het leidingnetwerk ingepompt worden. Als water te lang stilstaat, kunnen er ongezonde bacteriën in gaan groeien. Als we reservoirs zo groot maken dat er genoeg water in past voor een zomerse dag, heb je de rest van het jaar teveel water in het reservoir. Dan is de drinkwaterkwaliteit niet meer betrouwbaar.

 • Waarom vraagt Vitens in de zomer om alert te zijn op waterverbruik?

  Als het langere tijd niet regent of als het warm is, gebruiken we veel meer drinkwater. Om een keer extra te douchen, om de tuin te sproeien en zwembadjes te vullen. Dat betekent dat onze waterreservoirs, die we elke dag vullen met vers drinkwater, sneller leegraken. We moeten daarom zuinig zijn met de ‘dagvoorraad’, zodat er genoeg is om te verdelen. In deze video zie je hoe het zit met de waterreservoirs.

 • Waarom toch steeds dat korter douchen?

  De douche is de grootste drinkwaterslurper in huis. Per minuut douch je zo’n 8 liter drinkwater weg. En als veel mensen dat op een warme dag 2x doen, zijn dat miljoenen liters extra. Tip: zoek een favoriete hit die niet langer dan 5 minuten duurt en douch een liedje lang.

 • Hoe zit dat met sproeien? Ik wil mijn tuin niet laten verdrogen.

  Ieder voorjaar delen we tips over hoe je de tuin watervriendelijk kan maken. Die staan op vitens.nl Als je in de zomer de tuin water wil geven, gebruik dan zo min mogelijk drinkwater. Kies bijvoorbeeld voor regenwater. Als je sproeit, doe dit dan voor 7 uur ’s ochtends of na 22 uur ’s avonds. Dan verdampt er zo min mogelijk water.

 • Hoe zorgt Vitens dat er op tropische dagen voldoende drinkwater is?

  We houden de drinkwatervoorziening op peil door een andere distributie en/of tijdige opslag van drinkwater in kelders. Ook pompen we waar nodig drinkwater op uit diepere grondlagen. Hebben we ondanks alle onze voorzorgsmaatregelen alsnog te weinig tijd om reservoirs aan te vullen, dan kunnen we de waterdruk bewust verlagen zodat we iedereen van drinkwater kunnen blijven voorzien. 

 • Wat heb ik aan een regenton in de zomer?

  Verrassend veel! Want in de zomer kan het ’s avonds flink onweren en dan zit je regenton meteen weer vol.

 • Ik zie dat boeren in de omgeving volop aan het sproeien zijn? Hoe zit dat?

  Agrariërs sproeien vrijwel nooit met drinkwater. Ze hebben een eigen grondwaterpomp of gebruiken oppervlaktewater. De waterschappen communiceren met agrariërs over wanneer er wel of niet gesproeid kan worden.

 • Hoe gaat Vitens om met grote bedrijven die veel water verbruiken?

  Bestaande grote bedrijven: De relatiemanagers van Vitens gaan in gesprek met grootzakelijke klanten over het nut van water besparen. Ze stellen manieren voor om efficiënter met drinkwater om te gaan. Daarvoor is vaak eerst een waterscan nodig, waarmee we het waterverbruik van een bedrijf in kaart brengen. Het is een goede manier om duidelijk te maken dat drinkwater niet meer vanzelfsprekend is. Als bestaande bedrijven aangeven extra water nodig te hebben, dan gaan we eerst na waar het bedrijf het water voor gaat gebruiken. Als die toepassing geen drinkwaterkwaliteit vereist en er ook geen aantoonbare bijdrage aan besparing wordt geleverd, dan leveren we het water niet. We denken dan mee over het gebruik van ander water, in plaats van drinkwater.

  Nieuwe bedrijven: Als een nieuw bedrijf een wateraansluiting wil, kijken we altijd of er ruimte is binnen de vergunning en of onze infrastructuur het aankan. Als bij een bedrijf in het bedrijfsproces wettelijk geen water van drinkwaterkwaliteit is vereist en er ook met product, dienst of eindtoepassing geen aantoonbare bij-drage aan waterbesparing wordt geleverd, dan leveren we het water mogelijk niet. We denken dan mee over het gebruik van ander water, in plaats van drinkwater.  

   

 • We hebben afgelopen voorjaar heel veel regen gehad. Is de voorraad nu aangevuld?

  Een regendruppel is tientallen tot honderden jaren onderweg naar de grondwaterbron. De verschillende grondlagen filteren het water. De grondwaterbronnen zijn dus niet zomaar aangevuld na een regenbui. En er gaan jaren en jaren overheen voor wij die regenbui weer kunnen oppompen uit de grond. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zie je in deze video.
  Daarnaast hebben we te maken met de beperkingen van de dagvoorraden in onze waterreservoirs. Die voorraad is genoeg voor normaal dagelijks gebruik. Maar niet als iedereen tegelijk en langdurig hele grote hoeveelheden water gebruikt. Dan raken de reservoirs leeg en kan er minder water uit de kraan komen. In deze video zie je hoe dat precies zit.

   

 • Vitens roept op tot waterbesparing, maar de prijzen zijn afgelopen jaar gestegen. Waarom is dat?

  De kosten die Vitens maakt om drinkwater te maken en leveren zijn flink gestegen. Dit komt onder andere door de sterk gestegen energieprijzen. Om grondwater op te pompen uit de grond, te zuiveren en daarna als drinkwater door het leidingnet te pompen is veel energie nodig. Daarnaast zijn grondstoffen schaars en materialen duur. Ook de loonkosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er investeringen nodig om warmere zomers te overbruggen. Daarom stijgt de literprijs voor drinkwater. 

 • Waarom is water uit de kraan niet meer vanzelfsprekend?

  Daarvoor zijn verschillende redenen. Het klimaat verandert (meer hitte en droogte). De bevolking groeit en de samenstelling van de bevolking verandert (bijvoorbeeld meer gescheiden gezinnen). Er worden veel nieuwe woningen gebouwd. Bedrijven hebben meer drinkwater nodig vanwege economische groei. We hebben te maken met milieuvervuiling. Ook trage regionale besluitvorming, wettelijke knelpunten en uitdagingen in de ruimtelijke ordening spelen een rol. Tot slot is voor het uitbouwen van de gewenste infrastructuur voor drinkwater veel geld nodig. Daarom staat de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening onder druk.

  De bevolking van Nederland zal de komende vijftig jaar blijven groeien (bron: CBS). Dat weten we en daar bereidt Vitens zich op voor. Dat doen we samen met overheden, natuurorganisaties en bedrijven. Zo willen we bijvoorbeeld dat nieuwe woningen watervriendelijk gebouwd worden. We sporen bedrijven en klanten aan om zuinig met water om te gaan. En we besparen zelf ook zoveel mogelijk drinkwater, bijvoorbeeld door lekkages in leidingen op te sporen en deze zo snel mogelijk te repareren.

   
 • Waarom verhoogt Vitens de drinkwaterprijs niet flink, zodat mensen zuiniger met water omgaan?

  Elk jaar worden de drinkwatertarieven opnieuw vastgesteld. In november 2022 is de prijs gestegen. Maar we kunnen de prijs van drinkwater niet zomaar enorm verhogen. Dat is wettelijk vastgelegd, omdat drinkwater een eerste levensbehoefte is die betaalbaar moet blijven. Door de enorme investeringen die we moeten doen, voorziet Vitens de komende jaren een prijsstijging. Hoeveel is nog niet te zeggen.

 • Wanneer stopt Vitens met de vraag om water te besparen? Waarom is er nog geen oplossing?

  De klimaatverandering gaat sneller dan we hadden voorzien. Extremere weertypen, zoals aanhoudende droogte, maar ook korte, heftige regenval, horen daarbij. Daar is ons land nu niet op ingericht. Al het water wordt zo snel mogelijk naar zee afgevoerd, maar eigenlijk moeten we dit langer vasthouden. Dan heeft het langer de tijd om het grondwater in te sijpelen en staat het ook langer in de beken en slootjes.  We moeten een soort “omgekeerde polder” worden. Een polder waarin we regenwater niet snel naar de zee laten afvloeien, maar opvangen, vasthouden en beter verdelen wanneer nodig. Maar dat is niet ineens om te bouwen.

 • Wat doet Vitens er zelf aan om het waterverbruik te verminderen?

  Vitens doet zelf ook veel. Door het schoonspoelen van drinkwaterleidingen efficiënter te doen en lekkages in leidingen zo snel mogelijk op te sporen en te repareren. Maar we delen ook douchetimers uit onder het personeel en plakken spaarknop stickers op de wc’s in kantoren.