Waterontharders

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder

Indien u gebruik maakt van een waterontharder kan er bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (waaronder geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen. Houdt u daarom rekening met:

 • Goed onderhoud en beheer van de waterontharder
  Denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin de instructies van de leverancier.

  Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/ pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden.

  Het is namelijk van belang dat er voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout wordt gebruikt. Daarnaast adviseren wij u het zout op een hygiënische wijze toe te voegen aan het zoutvat. Voorziet u het zoutvat van een passend deksel, zodat deze gevrijwaard is van insecten e.d.

 • Aansluitvoorwaarden
  Via deze link vindt u de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder. Deze link komt van www.infodwi.nl, de aansluitvoorwaarden zijn opgesteld door een commissie die is vertegenwoordigd door de 10 samenwerkende drinkwaterbedrijven met Kiwa (certificering). Dit betekent onder meer:

  - Een terugstroombeveiliging voor een ontharder op basis van ionenwisseling
  Het water kan mogelijk verontreinigd zijn door de ontharder. Om terugstroming van dit water in het drinkwaternet te voorkomen, is een terugstroombeveiliging van het type CA vereist. Daarnaast dient de afvoerleiding van de installatie via een zichtbare onderbreking op de riolering te worden aangesloten.

  - Voor ontharders met een verwisselbare filter is een controleerbare keerklep van het type EA wettelijk vereist.

 • Drukverlies
  Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op de tappunten (zoals de kranen en douche in huis) afneemt.

 • Kiwa Water Mark-certificaat
  Het toestel moet voorzien zijn van een Kiwa Water Mark-certificaat (of een andere door de overheid erkende kwaliteitsverklaring) om aantoonbaar te voldoen aan de ”Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (Staatscourant 2011, nr. 11911)”.  Het Kiwa Water Mark-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. Deze maakt duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën voldoen aan de geldende eisen.

 • Minimale hardheid voor collectieve installatie
  Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag volgens het drinkwaterbesluit de hardheid van het water niet verder verlaagd worden dan de wettelijke norm van 5,6° dH.

  Voor collectieve installaties geldt dat het water periodiek moet worden bemonsterd als onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Ook is een meetprogramma verplicht. Zie hiervoor het Drinkwaterbesluit.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement