Het kookadvies voor de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland is opgeheven. Het water uit de kraan hoeft voor consumptie niet meer gekookt te worden. Wij werken niet samen met partijen die waterzuiveringsinstallaties verkopen.

Kijk hier voor meer specifieke informatie.

Drinkwater: een bijzonder natuurproduct!

Vitens maakt drinkwater van grondwater. Dat grondwater halen we uit prachtige natuurgebieden en daar kiezen we heel bewust voor. We zijn heel zuinig op deze natuurgebieden omdat het grondwater hier namelijk wordt gefilterd door de natuur. Daardoor hoeven we maar weinig extra stappen te zetten voordat het grondwater als betrouwbaar drinkwater bij jou uit de kraan komt. We beheren onze natuurgebieden ecologisch en investeren in duurzaam terreinbeheer om de natuurwaarde van onze gebieden te behouden, versterken en ontwikkelen. Om onze bronnen te beschermen werken we samen met boeren en natuurorganisaties. Want een rijke natuur met veel levensvormen – een grote biodiversiteit – levert een bodem op met een optimaal reinigende werking. We noemen deze bodem ook wel filter 0. Het beste en enige onvervangbare filter.

Elk waterwingebied is uniek

Vitens beheert meer dan 100 waterwingebieden en deze liggen verspreid over een aantal provincies. Daardoor heeft elk waterwingebied een eigen uniek karakter, met een eigen landschap en natuur. Zo beheert Vitens gebieden met bossen, struikgewassen, graslanden, heide en ecologische akkers. Naaldbossen maken in sommige gebieden weer geleidelijk plaats voor loofbos. Zomereik, berk, lijsterbes, hulst en braam krijgen de ruimte. Heide krijgt weer een kans. Bij het maaien van de graslanden laten we stroken gras staan voor insecten en vogels die hier beschutting en voedsel vinden. Jaarlijks zaaien we enkele ecologische akkers en op een aantal plekken zaaien we nectarbloemen in.

Help ons de natuur beschermen

De relatie tussen natuur en water is in veel activiteiten van Vitens prominent aanwezig. Dankzij deze werkwijze is het drinkwater goed beschermd en boeken we bovendien prachtige natuurresultaten. Jij kan ons daarbij helpen. Houd je aan de regels die gelden in de natuurgebieden en let erop dat er geen vervuilende stoffen in de bodem terechtkomen. Zo zorgen we samen goed voor de natuur en ons toekomstige drinkwater.

Een groot deel van onze waterwingebieden is opengesteld voor bezoekers. Hier kun je genieten van de bron van jouw drinkwater. In de wandelapp van IVN vind je verschillende wandelroutes en krijg je informatie over het gebied en de waterwinning in het gebied.

Onze natuurgebieden

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement