BLAUW GOUD

10 jaar Vitens! Lang zullen wij leven?

Vitens bestaat 10 jaar. Op 6 oktober 2006 was onze laatste fusie. Als drinkwaterbedrijf bestaan we al veel langer, zelfs meer dan 100 jaar!

Een verjaardag is een moment van reflectie. We zorgen al meer dan 100 jaar voor een product van topkwaliteit. Een product dat zich gewoon onder onze voeten bevindt: in de grond! Het is blauw goud. Dat moeten we beschermen. Want iedere dag rekenen 5,6 miljoen mensen en bedrijven op Vitens voor kraanwater. Maar kunnen we dat in de toekomst nog steeds? Een blik op de toekomst:

Ons drinkwater behoort nu tot het beste ter wereld

Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld. Het is een gezond, lekker en duurzaam versproduct, dat we elke dag controleren op meer dan 175 punten. Vitens maakt kraanwater van grondwater, dit is een beschermde bron, door de natuur alvast gezuiverd en daarmee komt er met recht bijna bronwater uit de kraan! Maar er is niet alleen goed nieuws. De bodem waaruit we het grondwater winnen raakt steeds meer vervuild. Het is druk in ons land, en we wonen eigenlijk bovenop ons drinkwater. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en andersoortige bodemverontreinigingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door landbouw, komen op onze bronnen af. Als we er niets aan doen, zullen we het water meer en meer moeten zuiveren. Dat kost veel energie en is dus niet duurzaam. Liever hebben we een schone bron. Daarom beschermen we, samen met bijvoorbeeld natuurorganisaties, onze gebieden tegen ingrepen die de waterkwaliteit kunnen bedreigen, zoals schaliegaswinning. En als het nodig is, trekken we in Den Haag aan de bel.

Ons drinkwater wordt over 100 jaar op een hele andere manier gemaakt

Als drinkwaterbedrijf blijven we innoveren. Want het kan altijd nóg beter. Elk jaar investeert Vitens 120 miljoen euro om het leidingnet in goede staat te houden. Daarom zitten onze klanten ook maar zo’n 13 minuten per jaar zonder water. Maar we willen dat er nooit meer iemand zonder water zit. Dus ontwikkelen we nieuwe technologieën die ons helpen storingen te signaleren nog voordat de klant er last van heeft. Ook in zuivering en watermanagement zetten we grote stappen. In Friesland maken we bijvoorbeeld inmiddels stroom uit water; we vangen methaangassen op en maken er energie van die we weer gebruiken voor de zuivering. We gebruiken nieuwe ontwikkelingen zoals big data en sensoren om de vraag naar en kwaliteit van water in de gaten te houden en erop te kunnen sturen. En in de toekomst sporen inspectiebots de storingen in onze leidingen op.

 
 

Ons drinkwater moet betaalbaar zijn en blijven

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. In Nederland kun je een jaar lang kraanwater drinken voor één euro (1.000 liter). We vinden dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn en blijven. Het is ons dan ook gelukt de prijs sinds 2008 niet te laten stijgen. Vitens heeft de laagste operationele kosten van de drinkwatersector. Door schaalvergroting kunnen we efficiënter en uniform werken. Ook hebben we geïnvesteerd in innovaties waar de klant en de omgeving wat aan hebben; zo gooien we onze restproducten zoals kalk en ijzer die overblijven na de drinkwaterproductie niet weg, maar hergebruiken we deze stoffen 100%. De kalkkorreltjes gaan bijvoorbeeld naar de glas- of pluimveeindustrie en het ijzer wordt gebruikt om gasvorming in riolen tegen te gaan of als kleurstof. In Friesland halen we humuszuur uit het water, een organische stof die bodemdichtheid kan verbeteren en door boeren al wordt afgenomen.

Lang zullen we leven!

De ontwikkelingen gaan dus snel: enerzijds innoveren we in hoog tempo door, anderzijds stevenen de bedreigingen in een niet onverminderd tempo op ons af. Wij blijven ons onophoudelijk inzetten voor het blauwe goud. Want wij nemen verantwoordelijkheid voor de positie van drinkwater in onze maatschappij, voor de toekomst van drinkwater en voor de kwaliteit van onze bronnen. Volmondig kunnen wij dus stellen: ja, lang zullen wij leven! Want ons drinkwater verdient onze volledige aandacht, toen, nu en in de toekomst!

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.