Water for Life

Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo'n één miljard mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon en veilig drinkwater of hebben geen wasgelegenheid en toiletten. En 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen zoals toiletten.

Water for Life is een initiatief van drinkwaterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hun klanten helpen mee. Zij kunnen vaste donateur worden en zo via hun waterfactuur geld geven. Klanten én niet-klanten kunnen bovendien een eenmalige gift doen of geld inzamelen via een zelf te organiseren actie.

Met dat geld gaan wij aan de slag. We leggen waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc's en verzorgen trainingen over hygiëne. Daarmee bereiken we tienduizenden mensen. Door een slimme samenwerking met VEI komt al het ingezamelde geld bij de projecten terecht. 

Help ons helpen! Facebook

 

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.