Wie

Wie 

Vitens staat voor 24/7 betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst, omdat water een onmisbare bron van leven is. Vitens staat dan ook midden in de maatschappij. Ons werk kunnen we niet doen zonder onze omgeving. We zijn voortdurend in gesprek met toezichthouders, leveranciers en maatschappelijke partners. En met onze klanten natuurlijk, 5,6 miljoen particuliere en zakelijke klanten.

Klanten

Vitens betrekt klanten graag bij wat ze doet. Dit om de dienstverlening te verbeteren. Hiervoor nodigt Vitens regelmatig klanten bij uit om uit eerste hand te horen wat hun ervaringen met Vitens zijn en waar Vitens kan verbeteren. Daarnaast zijn klanten van Vitens vaak nieuwsgierig zijn wat er in onze productiebedrijven gebeurt. Die zijn normaal niet toegankelijk. Daarom zet Vitens regelmatig de deuren open zodat iedereen precies kan zien hoe drinkwater gemaakt wordt.

Jeugd en scholen

Vitens wil kinderen en jongeren bewust maken van de waarde van kraanwater en bevorderen dat kraanwater voor kinderen beschikbaar is op school. Vitens heeft daarom een programma voor ‘kraanwaterscholen’ met een online kennisplatform www.waterkennis.nl voor het basisonderwijs. Daarnaast geven medewerkers van Vitens regelmatig gastlessen.

Gemeenten en provincies

Met 96 productiebedrijven, 49.000 kilometer waterleidingnet en 3.000 hectare waterwingebied is Vitens nadrukkelijk aanwezig in de boven- en ondergrond. Vanuit die positie raken de drinkwaterbelangen voortdurend die van regionale en lokale belanghebbenden als gemeenten en provincies. Daarom is afstemming en samenwerking met partijen van het grootste belang in de projecten die we uitvoeren. Daarnaast is drinkwater als primaire levensbehoefte van ons allemaal, en daarom werkt Vitens aan bewustwording over het belang van water.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.