Kan het drinkwater in Nederland opraken?

Blog

Gelukkig hoeven wij ons in Nederland, ook bij een tijdelijk watertekort op tropische dagen, geen zorgen te maken over de drinkwatervoorraad voor de korte termijn . Helaas staat drinkwater op lange termijn wel steeds meer onder druk door verschillende factoren.

Dit bericht bevat schuingedrukte tekst. Schuingedrukte toevoegingen zijn gemaakt in augustus 2022.  

Op 22 maart 2018 is het de jaarlijkse Wereldwaterdag. De internationale dag van de Verenigde Naties waarop wordt stilgestaan bij het belang en de noodzaak van water. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat er iedere dag water uit de kraan komt, maar dat is niet overal het geval. In Kaapstad is voor 9 juli 2018 ‘Day Zero’ voorspeld. Een dag waarop in de Zuid-Afrikaanse metropool geen water meer uit de kraan komt.

Niet alleen Kaapstad heeft problemen. De gerenommeerde wereldwijde denktank World Resource Institute becijferde al eerder dat watertekort een van de grootste problemen van de 21ste eeuw is. Dit heeft te maken met de wereldwijde bevolkingsgroei, maar ook het gemiddelde waterverbruik per inwoner neemt toe. Aan de andere kant neemt het aanbod van zoet water af door vervuiling, klimaatverandering en door de overexploitatie van grondwaterbronnen.

Hoe zit dat in Nederland?

Dat roept de vraag op hoe het in Nederland zit. Kan hier het water ook opraken? Gelukkig hoeven wij ons in Nederland, ook bij een tijdelijk watertekort op tropische dagen, geen zorgen te maken over de drinkwatervoorraad. Het water dat vandaag uit de kraan komt is honderden, soms wel duizenden jaren geleden gevallen als regen. In de onderste grondlagen zit nu dus genoeg water om Nederland van drinkwater te voorzien. Helaas staat drinkwater op de lange termijn steeds meer onder druk door verschillende factoren. Zoals de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast. Als we drinkwater ook voor de toekomst willen veiligstellen, moet het roer om.

Waterkwaliteit blijft een zorgpunt

Hoewel het mogelijke opraken van de watervoorraad geen bedreiging vormt, moeten wij ons wel zorgen maken over de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Een groot probleem voor de waterkwaliteit is bijvoorbeeld klimaatverandering. Hierdoor krijgen we te maken met opwarming van de aarde en langdurige droge periodes waardoor de zeespiegel stijgt. Het zeewater stroomt hierdoor naar onze grondwaterbronnen waardoor verzilting optreedt. Bij verzilting wordt zoet en zout water gemengd, waardoor het heel kostbaar wordt om er drinkwater van te maken. Ook de watertemperatuur neemt toe wat leidt tot gunstiger groeiomstandigheden voor micro-organismen die niet thuishoren in ons drinkwater. Daarnaast neemt de kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen af als er veel water verdampt door aanhoudende warmte.

Een andere belangrijke bedreiging voor de waterkwaliteit is vervuiling van onze drinkwaterbronnen door onze levenswijze. Invloeden van de landbouw, chemische bestrijdingsmiddelen, bodemverontreiniging en medicijnresten verontreinigen ons water. Je kunt er 100% zeker van zijn dat Vitens jouw drinkwater altijd blijft zuiveren, maar het wordt wel complexer. Zuivering kost meer energie en geld en is niet duurzaam voor de toekomst. In het verleden moest Vitens al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden vanwege verontreinigingen door stoffen die niet in de drinkwaterbronnen thuis horen. Dat zou niet nodig moeten zijn.

Om genoeg schoon drinkwater te behouden is het dus belangrijk om samen zorg te blijven dragen voor onze leefomgeving. Alleen dan zijn we verzekerd van een duurzame toekomst met voldoende schoon drinkwater! Het is dus altijd verstandig om spaarzaam en duurzaam drinkwater gebruiken, zodat er altijd genoeg schoon water blijft.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.