Jelle Hannema, bestuursvoorzitter Vitens:

Blog

“Kies deze gemeenteraadsverkiezingen voor schoon drinkwater!”

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een onderwerp waarnaar ik altijd kijk, is water en dan vooral de waterkwaliteit. Water is zo’n onderwerp dat zowel lokaal als nationaal is. Het kent geen politieke kleur, geen grenzen en geen eigenaren. Water is onze eerste levensbehoefte en dus van levensbelang voor ons allemaal. Verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van ons water, zowel voor oppervlaktewater en grondwater, is cruciaal. Want dat is de bron van drinkwater. En de gemeente speelt hierin, door de decentralisatie van overheidstaken, een steeds belangrijker rol.

En dan is het pijnlijk dat ik heb moeten constateren dat water eigenlijk zelden onderwerp van gesprek is in de debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de kieswijzers en in de verkiezingsprogramma’s komen we water maar mondjesmaat tegen. Maar dat wil niet zeggen dat de kiezer niet voor water kan stemmen. Er zijn veel onderwerpen, die direct invloed hebben op waterkwaliteit. Bijvoorbeeld het actief inzamelen van overgebleven medicijnen door apotheken. Of het tegengaan van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. En vergeet niet de keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, die straks in het kader van de omgevingswet gemaakt worden. Het is eigenlijk heel simpel: stoffen die niet in het milieu terecht komen, komen ook niet in de bronnen van ons drinkwater terecht.

Uiteindelijk is een schone leefomgeving dus de beste garantie voor schoon drinkwater. Uw stem op 21 maart heeft hierop direct impact! Voor nu, en voor onze kinderen en kleinkinderen. Zelfs al staat dit niet zo vastomlijnd in de verkiezingsprogramma’s.

Jelle Hannema, bestuursvoorzitter Vitens

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.