Klantendag Relatiemanagement onderbreking drinkwaterlevering

Blog
klantendag relatiemanagement

Donderdag 23 juni heeft het team Relatiemanagement weer een Klantendag georganiseerd, ditmaal met het thema “Onderbreking Drinkwaterlevering”.

De dag, waarbij alle branches vertegenwoordigd waren, was deze keer interactiever van opzet.

Doel was om stil te staan bij een waterstoring. Wat betekent dit voor u als zakelijke klant?

Na ontvangst bij Hotel Van der Valk in Harderwijk en opening door financieel directeur Wolter Odding, volgde een uitgebreide rondleiding op productiebedrijf Harderbroek.

Fictieve waterstoring
Na de lunch stond er een “waterstoringsimulatie” op het programma.  Klanten werden voor deze fictieve waterstoring verdeeld in groepen: de Voedingsmiddelenindustrie, Zorginstellingen, Collectieve waterinstallaties, Gemeenten en Overig. Ook was er een tafel met kennisexperts van Vitens.

Er werd gediscussieerd over de volgende vragen꞉

  1. Er is geen water. Wat zijn de consequenties voor uw organisatie?
  2. Wat kunt u doen?
  3. Wat voor noodmaatregelen kunt u nemen om de bedrijfsvoering geen gevaar te laten lopen?
  4. Er is weer water. Het is echter bruin. Wat nu?   

Impact
De impact van een storing bleek het grootst bij voedingsmiddelenbedrijven en zorginstellingen. We hebben als Vitens inzicht gegeven in onze wettelijke verplichting, wat een ‘kwetsbare klant’ nog meer van Vitens mag verwachten en welke maatregelen klanten zelf kunnen nemen, bijvoorbeeld een noodplan voor drinkwater.

Rapportcijfer
De Klantendag heeft bijgedragen aan een stuk inzicht en bewustwording. Na afloop waren klanten ervan overtuigd dat drinkwater onderdeel moet zijn van het bedrijfsnoodplan. Uit de evaluatie bleek dat de dag goed is beoordeeld, met als rapportcijfer een 8,3.

Volgend jaar is er weer een Klantendag. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Bent u er dan (weer) bij?

- Team Relatiemanagement

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.