Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Wat betekent de verandering van de Legionella norm voor Vitens en de klant?

Blog

Ons laboratorium is een van de meest moderne en geautomatiseerde laboratoria van Europa. Zo analyseren en verwerken we op jaarbasis 60.000 aan (Legionella)monsters voor verschillende opdrachtgevers. De verandering in de ISO-norm, die per 1 januari 2019 door de Nederlandse geaccrediteerde drinkwaterlaboratoria moet worden gehanteerd, heeft echter ook gevolgen voor deze automatisering. Uiteindelijk is de beste methode beschreven in de ISO 11731.

Vernieuwde analysenorm

Legionellamonsters werden in Nederland tot voorkort bemonsterd en geanalyseerd conform NEN 6265 methode. Per juli 2017 is deze norm vervangen door de vernieuwde internationale norm NEN-EN-ISO 11731. Doordat Vitens een projectleider voor dit traject beschikbaar heeft gesteld, is Vitens nauw betrokken geweest bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella kweek analyses. Het doel van deze verandering is tot een harmonisatie te komen van de Legionella kweeknorm. Wereldwijd waren er namelijk verschillende kweekmethodes in omloop. Gedurende dit traject is een validatiestudie uitgevoerd waarin is onderzocht welke Legionella kweekmethode het beste presteert (meeste opbrengst van Legionella en de minste bijgroei). Uiteindelijk is de beste methode beschreven in de ISO 11731. Hierdoor is de vernieuwde norm geschikter voor het analyseren van Legionella in vervuilde waterstromen, zoals koelwater of afvalwater. Binnen de NEN-commissie ‘microbiologische methodes’ is discussie geweest over de praktische invulling van de toepassing van deze norm. Mede daarom is door een vertegenwoordiging vanuit de laboratoria, waaronder Vitens, een Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR6278:2018 geschreven. Deze Nationale Praktijk Richtlijn geeft een toelichting over hoe de methode conform NEN-EN-ISO11731 moet worden uitgevoerd. Voor bemonstering is een andere norm als leidend aangewezen, namelijk NEN-EN-ISO 19458.

Nederlandse laboratoria hebben tot 31 december 2018 de tijd gekregen om zich voor de nieuwe NEN-EN-ISO 11731 te accrediteren, wat door Vitens tevens succesvol is uitgevoerd.

Kom naar onze kennissessie

De implementatie van de nieuwe Legionella norm heeft behoorlijk veel consequenties gehad voor de workflow binnen het laboratorium. Graag nodigen wij onze relaties uit om het nieuwe analyseproces met eigen ogen te komen bekijken. We nemen u en uw collega’s mee in het proces van bemonstering tot analyse, waarin tevens wordt verteld welke impact de nieuwe Legionella norm heeft voor de klant. Aansluitend is er een rondleiding op het laboratorium.

We organiseren een rondleiding op de volgende data:

  • Donderdag 23 mei: ontvangst vanaf 13:30. Presentatie en rondleiding van 14:00-16:00
  • Donderdag 27 juni: ontvangst vanaf 13:30. Presentatie en rondleiding van 14:00-16:00

Aanmelden kan door een mail te sturen naar laboratorium@vitens.nl.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.