Welke dieren overwinteren in de Vitens bunker in Sint Jansklooster?

Blog

Steeds meer vleermuizen overwinteren in de speciaal hiervoor gebouwde bunker in waterwingebied Sint Jansklooster. En dat is bijzonder! De vleermuis heeft het namelijk moeilijk in Nederland. Vitens was betrokken bij de jaarlijkse telling in Sint Jansklooster en de uitkomsten zijn bemoedigend.

Waterwingebied

Ons kraanwater is een natuurproduct en is afkomstig uit waterwingebieden. Om kraanwater te produceren pompt Vitens grondwater uit deze waterwingebieden op, om het vervolgens te zuiveren. Het drinkwater dat bij jou thuis uit de kraan stroomt komt meestal uit een waterwingebied bij jou in de buurt. Vaak vind je prachtige natuur in een waterwingebied, daarom zijn er veel mooie wandelroutes. Voor een overzicht hiervan kijk je hier: (http://bit.ly/2leONdV).

Coulissenlandschap

In het Overijsselse dorp Sint Jansklooster ligt zo’n waterwingebied met een kenmerkend ‘coulissenlandschap’. Dit is een rechtlijnig landschap dat bestaat uit houtwallen en heggen. Vleermuizen leven graag in een coulissenlandschap. Om zich te oriënteren zendt een vleermuis een signaal (echo) uit dat weerkaatst op de omgeving. Deze weerkaatsing vangt de vleermuis vervolgens op met zijn oren, waardoor hij de omgeving in kaart kan brengen. Het rechtlijnige coulissenlandschap maakt dit makkelijker voor de vleermuis. Om deze reden leven er veel vleermuizen in waterwingebied Sint Jansklooster.

Bunker

In 1998 liet Vitens (toen nog Watermaatschappij Overijssel) een bunker bouwen om de vleermuizen onderdak te bieden. Hier blijken steeds meer vleermuizen in te overwinteren. Dit jaar werden er maar liefst 85 geteld! Vorig jaar waren dit er 65. Bijzonder is dat ook de meervleermuis gespot is, een soort die zwaar beschermd is en niet vaak gezien wordt. Ook de watervleermuis, franjestaart en de ruige dwergvleermuis werden geteld.

Dit is overigens niet de enige plek waar Vitens iets doet voor vleermuizen. Er zijn meer van dit soort bunkers te vinden in waterwingebieden en op sommige plaatsen worden leegstaande Vitens gebouwen aan de natuur ‘gegeven’.

Biodiversiteit

Vitens vindt de biodiversiteit in waterwingebieden erg belangrijk. Niet alleen omdat een goede biodiversiteit gunstig is voor de grondwaterkwaliteit, maar ook omdat we de flora en fauna in onze gebieden graag beschermen en in balans houden. De natuur geeft ons zulk mooi water, waar we nog maar weinig mee hoeven te doen voor we het kunnen drinken. We doen dus graag iets terug voor de natuur!

Heb jij ook een vraag over kraanwater? Laat het ons weten. Stuur een bericht via Facebook of Twitter en wie weet verschijnt jouw vraag binnenkort op onze website.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.