CDA bezoekt project Vruchtbare Kringloop

Nieuws
Werkbezoek CDA

Vrijdag 16 maart bracht CDA Kamerlid Jaco Geurts, woordvoerder landbouw, een bezoek aan het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek. Tijdens dit bezoek is het doel van de bijzondere samenwerking tussen Vitens en de agrarische sector toegelicht.

Gezamenlijk belang voor schone bodem

Met steun van Vitens werken in dit project 280 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter benutten van mineralen op hun bedrijf. Voor zowel Vitens als de agrarische sector is het van belang dat het grondwater van hoge kwaliteit blijft. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. En daar profiteren we ook samen van: een goede en gezonde bodem voor de agrarische ondernemer en schonere bronnen en lagere zuiveringskosten voor Vitens. "We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt, de gewasopbrengsten stegen bij een lagere bemesting. Oftewel een betere benutting van stikstof en fosfaat", aldus melkveehouder Alfred Scholten tijdens het bezoek.

Vitens is als waterbedrijf dagelijks op zoek naar verbeteringen voor de klant, het milieu en de maatschappij. Hierin past ook de samenwerking met agrarische ondernemers om te zorgen voor een goede en gezonde bodem voor zowel de agrarische ondernemer als voor de drinkwatergebruiker. Met steun aan het project Vruchtbare Kringloop wil Vitens agrarische ondernemers inspireren en faciliteren om hun bedrijven verder te verduurzamen. De kennis en ervaring wordt gedeeld in de Achterhoek en Liemers.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.