De cirkel rond

Nieuws

Circulair ondernemen is ondernemen zonder waarde te vernietigen. Afval bestaat niet: alles komt terug in de keten of kringloop.

Circulair ondernemen is een soort optelsom: duurzaam werken én stoffen hergebruiken én waardevermeerdering creëren. Ons belang is het zorgen voor voldoende schoon grondwater voor de volgende generaties. Daarom past circulair ondernemen goed bij Vitens. We beschermen de natuur door grondwater, materialen en reststoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en hergebruiken.

Win-Win

Reststoffen die vrijkomen bij de drinkwaterproductie worden 100% opnieuw ingezet. Humuszuur wordt verkocht als bodemverbeteraar, kalkkorrels als kippenvoer. Dat is goedkoper dan verbranden, de milieu-impact is laag én het heeft een positief effect op de bodem. Een gezonde bodem is goed voor Vitens maar ook voor andere bedrijven zoals bijvoorbeeld de agrarische sector. En het is ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk. Vroeger kostte het veel geld om afval en reststoffen te verwijderen. Komend jaar gaan we erop verdienen. Door circulair ondernemen kan je kosten dus omzetten in opbrengsten.

Verantwoord de grond in

Niet alleen de stromen die het bedrijf verlaten zijn belangrijk. Ook de grondstoffen die we inkopen tellen mee. Een goed voorbeeld is het leidingmateriaal, Vitens is verantwoordelijk voor alles wat we in de grond stoppen. Daarom stellen leveranciers van onze PVC-leidingen een grondstoffenpaspoort op zodat we exact weten wat de grond ingaat. Zo’n paspoort willen we voor verschillende materialen gaan opstellen.

Samen bereiken we meer

Circulair ondernemen is een nieuwe tak van sport waar Vitens graag in uitblinkt. De waterkringloop is onze core business, daarom is het juist voor ons bedrijf belangrijk om circulair te werken. We doen al veel, maar het kan nóg beter. Bijvoorbeeld door inkoop van duurzame materialen, het voorkomen en scheiden van afval en innovaties op gebied van bodemprocessen. En dat kunnen we niet alleen. We hopen dat iedereen eraan bijdraagt.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.