Drinkwaterrekening 7 gemeenten fors omhoog door precariobelasting

Nieuws

Zwolle, 15 december 2017 – Bijna 90.000 inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, De Ronde Venen, Hattem, Lingewaard, Oldebroek, Rhenen en Tytsjerksteradiel krijgen vanaf 2018 een fors hogere drinkwaterrekening. Deze gemeenten voeren namelijk alsnog de precarioheffing in, een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Afhankelijk van de gemeente gaan inwoners in 2018 en 2019 door deze heffing jaarlijks tussen de 60 en 105 euro meer betalen. Alle inwoners van deze gemeenten worden hierover in december per brief door Vitens geïnformeerd.

Kraanwater zwaar belast
Door de gemeentelijke heffing op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen, valt de drinkwaterrekening hoger uit. In sommige gevallen bestaat daardoor, inclusief de Belasting op Leidingwater en de BTW, meer dan de helft van de totale drinkwaterrekening uit belastingen. Vitens heeft bezwaar gemaakt tegen de precarioheffing. Vitens vindt dat kraanwater, als primaire levensbehoefte, betaalbaar moet zijn en blijven. Met een kostendekkend tarief is Vitens gedwongen de heffing door te berekenen aan de klanten in die gemeenten waar de precariobelasting geldt. Dit om te voorkomen dat klanten buiten de gemeenten mede opdraaien voor de extra inkomsten van een gemeente waar zij niet wonen.

Precario reeds afgeschaft, toch zetten gemeenten door
Sinds 1 juli 2017 is precario op nutsleidingen afgeschaft, maar er is een overgangsregeling van vijf jaar. Gemeenten die in 2016 al een tarief voor precario op nutsleidingen hadden mogen dit nog tot 2022 blijven heffen. De gemeenten Achtkarspelen, De Ronde Venen, Hattem, Lingewaard, Oldebroek, Rhenen en Tytsjerksteradiel willen nu met terugwerkende kracht alsnog precario heffen. Zodra de precarioheffing op nutsleidingen vervalt, zal Vitens dit uiteraard niet meer hoeven door te berekenen.

Vitens verzet zich tegen precariobelasting
Vitens heeft zich altijd verzet omdat het bedrijf vindt dat precario een oneigenlijke wijze is voor gemeente om aan geld te komen; het is een verkapte belasting die via de drinkwaterfactuur bij de bewoners van de gemeente terecht komt. Vitens is dan ook verheugd over de afschaffing van de precarioheffing op onder meer drinkwaterleidingen. In oktober dit jaar oordeelde het Gerechtshof nog tegen de invoering van precario voor de gemeenten Voorst en Beuningen.

Vitens heeft tegen alle opgelegde aanslagen bezwaar gemaakt. Met één zaak is Vitens nu aangekomen bij de hoogste rechter in ons land, de Hoge Raad. Een procedure bij de Hoge Raad duurt gemiddeld 2 jaar. Het is niet te voorspellen wat de uitkomst van deze procedure zal zijn. Als Vitens de zaak bij de Hoge Raad zal verliezen en pas dan start met de doorbelasting betekent dit dat de inwoners over een paar jaar te maken krijgen met een doorbelasting van honderden euro’s. Dit vindt Vitens onverantwoord. Om voor inwoners hoge rekeningen te voorkomen heeft Vitens toch besloten om de precario alvast door te belasten. Op het moment dat Vitens de zaak bij de Hoge Raad wint, zal Vitens alle doorbelaste precario aan de inwoners teruggeven.


Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.