Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

Nieuws

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 maart 2017 het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard. Eind februari stemde de Tweede Kamer al in met de afschaffing van precariobelasting. Vitens is blij dat er nu definitief een einde aan deze ondoorzichtige en ongewenste belasting komt. Drinkwater is een eerste levensbehoefte die niet extra belast hoort te worden.

Oorspronkelijk was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken van plan om gemeenten die precario heffen een overgangstermijn toe te staan van tien jaar, maar de Tweede Kamer heeft deze periode verkort tot vijf jaar. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd heeft Vitens zich samen met de VEWIN (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.