Europese Commissie bezoekt project Boeren voor drinkwater

Nieuws

Woensdag 18 april bracht een delegatie van de Europese Commissie een werkbezoek aan het project Boeren voor Drinkwater in Wierden, Overijssel. De delegatie van de Europese Commissie werd ontvangen op het land van boer Arjan Waalderink, deelnemer van het eerste uur aan het project. Onze directievoorzitter Jelle Hannema en Janneke Paalhaar, omgevingsmanager waren namens Vitens aanwezig.

Interactieve discussie
De bezoekers uit Brussel zijn als beleidsadviseurs mede verantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het actieprogramma nitraatrichtlijn. Terwijl de KRW de eisen rondom waterkwaliteit vaststelt, wordt in het actieprogramma het meststoffenbeleid voor de komende vier jaar uiteengezet. Beide zeer van belang voor de aanwezigen, waardoor al snel een enerverende discussie op gang kwam. Discussiepunten waren bijvoorbeeld: hoe krijgen we alle boeren in de drinkwatergebieden mee, hoe zorg je dat de voorlopers beloond en niet juist bestraft worden, en wat kun je in de regelgeving doen om meer maatwerk te krijgen.

Win-Winsituatie
Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs. Voor zowel Vitens als de agrarische sector is het van belang dat het grondwater van hoge kwaliteit blijft. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. En daar profiteren we ook samen van: een goede en gezonde bodem voor de agrarische ondernemer en schonere bronnen en lagere zuiveringskosten voor Vitens.

Waardering deelnemende agrariërs
Een pilot van het project startte in 2011 met 18 vrijwillige deelnemers en in 2016 breidde zich dit uit naar 32 deelnemers. De eerste resultaten zijn positief. Om aan de doelen te voldoen is echter een uitbreiding van het project nodig. De deelnemende agrariërs spelen daar een cruciale rol in omdat ze als ambassadeur andere agrariërs kunnen overtuigen deel te nemen. En dat is gelukt want op de dag zelf heeft gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel de nieuwe deelnemers een plaquette overhandigd. Met de plaquette aan de staldeur zijn de agrariërs ook voor de buitenwereld herkenbaar als deelnemer aan het project.

Vitens doet er alles aan om de bronnen schoon te houden en schoon te krijgen. Daarvoor moet de grond en alles erboven ook schoon zijn. Maar dat kan Vitens niet alleen. Vitens gelooft in de kracht van samenwerking. Hierin past ook de samenwerking met agrarische ondernemers om te zorgen voor een goede en gezonde bodem voor zowel de agrarische ondernemer als voor de drinkwatergebruiker. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen – nu en in de toekomst – kan genieten van een schone leefomgeving en daarmee van kraanwater van de hoogste kwaliteit.

Op de website van Boeren voor Drinkwater kunt u meer lezen over het project. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.