Europese Commissie vraagt uw mening over drinkwater

Nieuws
Glas water

Europese burgers, belangengroeperingen, NGO’s en overheden kunnen hun mening geven over het aanbod en de kwaliteit van veilig drinkwater in Europa.

Tot en met 23 september 2014 kunnen alle Europese burgers, belangengroeperingen, NGO’s, en overheden hun mening geven over het aanbod en de kwaliteit van veilig drinkwater in Europa. De Europese Commissie wil met behulp van een vragenlijst uw mening weten over ontwikkelingen die de grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening mogelijk bedreigen zoals schaliegas, verontreinigingen door landbouw en de gevolgen van klimaatverandering.

Via een openbare raadpleging wil de Europese Commissie inzicht in hoe burgers en belanghebbenden denken over de behoefte aan drinkwater en de mogelijke maatregelen die de Europese Commissie kan nemen om de voorziening daarvan te garanderen of te verbeteren. De vragen gaan onder andere over de huidige kwaliteit van het drinkwater, de grootste bedreigingen voor drinkwater en de informatiebehoeften van burgers.

De openbare raadpleging is gestart naar aanleiding van het burgerinitiatief Right2Water dat eerder door 1,6 miljoen burgers gesteund is. Op basis van de reacties beslist de Commissie of ze haar drinkwaterbeleid moet aanpassen en hoe ze dat zal doen. Het gaat dan in het bijzonder om de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG). De vragenlijst vindt u hier.

Alle betrokkenen (nationale overheden, internationale organisaties, ngo's en andere belanghebbenden) zijn gevraagd de vragenlijst in te vullen, en kunnen daarnaast ook een standpuntnota sturen naar: ENV-DRINKING-WATER@ec.europa.eu  Ook Vitens zal haar zienswijze delen met de Europese Commissie.

Gerelateerde nieuwsberichten

Kom naar Watermakers Hengelo

Evenement

Op zaterdag 13 september aanstaande opent Vitens de deuren van haar grootste drinkwaterproductiebedrijf in de Achterhoek...

Lees meer

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.