Lekkage Akzo onderstreept belangen drinkwatergebieden

Nieuws

Een boorput van AkzoNobel in de gemeente Enschede heeft mogelijk tientallen jaren dieselolie en pekel gelekt naar de omgeving.

Deze lekkage, die AkzoNobel al in mei 2015 ontdekte, is op 31 mei aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeenten Hengelo en Enschede gemeld. Ondanks dat er naar verwachting geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de drinkwatervoorziening vindt minister Kamp van Economische Zaken dit incident zorgwekkend en stuurde hij hier vandaag een brief over naar de Tweede Kamer.
 
Waterbedrijf Vitens volgt de ontwikkelingen in het gebied. Het incident onderstreept het belang van uitsluiting van mijnbouwactiviteiten bij drinkwatergebieden. Vitens en haar brancheorganisatie VEWIN pleiten hiervoor bij de Tweede Kamer.
 
AkzoNobel heeft berekend dat circa 11m3 dieselolie en circa 21m3 pekel is gelekt uit boorput 335 in het gebied Twenthe-Rijn, die in 1987 in gebruik werd genomen. De verspreiding van de verontreiniging bedraagt in het slechtste geval 50 meter voor de dieselolie en 3 kilometer voor de pekel. Het dichtstbijzijnde drinkwaterwingebied, van drinkwaterbedrijf Vitens, ligt op zo'n 5 kilometer afstand van de betreffende boorput. Vitens heeft aangegeven dat er op basis van de huidige gegevens naar verwachting geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de drinkwatervoorziening.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de berekeningen van AkzoNobel nog niet kunnen verifiëren en acht de gepresenteerde berekeningen onvoldoende nauwkeurig. AkzoNobel moet dan ook haast maken met het in kaart brengen van de werkelijke verontreiniging en de mogelijke gevolgen daarvan. Ook heeft SodM AkzoNobel opgedragen te komen met een plan van aanpak voor de beheersing en het opruimen van de bodemverontreiniging. Daarnaast dient AkzoNobel Vitens en relevante industrieën te informeren en beschermingsprotocollen af te stemmen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.