Maatregelen bescherming waterwinning bij tijdelijke opvang asielzoekers Nijmegen

Nieuws

De eerste 800 vluchtelingen zijn vrijdag 2 oktober gearriveerd in Heumensoord.

Update 2 oktober 2015

Ondanks de zorgen die Vitens uit, zijn we als drinkwaterbedrijf blij met de constructieve samenwerking tussen COA, de Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen. De partijen stellen alles in het werk om aan de wensen en eisen van Vitens tegemoet te komen om het grondwaterbeschermingsgebied zo veel mogelijk te ontzien. Maatregelen die al genomen zijn, zijn het afdichten van de bodem voor gevaarlijke stoffen, realiseren van lekvloeren onder dieselolietanks en een vloeistofdichte parkeerplaats. Desondanks kunnen niet alle risico’s worden weggenomen en dat baart ons zorgen.

September 2015

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeenten Nijmegen en Heumen willen noodopvang realiseren voor 3.000 vluchtelingen in het natuurgebied Heumensoord. De geplande locatie overlapt het uiterst kwetsbare grondwaterbeschermingsgebied dat gebruikt wordt ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Vitens. Het ondiepe, niet door klei beschermde, watervoerende pakket onder de geplande tijdelijke opvang dient als bron voor het drinkwater van zo’n 120.000 klanten in Nijmegen en omstreken.

Aan de zuidkant van het productiebedrijf ligt het waterwingebied Heumensoord van ongeveer 200 hectare. Hier wordt water gewonnen uit 38 winputten. De druk op deze winning, waar een eenvoudige waterzuivering staat, wordt door de tijdelijke opvang van 3.000 asielzoekers vergroot. Vitens wil meewerken om de vestiging van het kamp mogelijk te maken. Nood breekt wet! Dat betekent dat Vitens in afstemming met de Provincie in haar rol als bevoegd gezag, afspraken maakt. Vitens is samen met de Provincie in goed gesprek met de gemeente Nijmegen en het COA. Voorwaarde is dat het grondwater op geen enkele wijze gevaar loopt verontreinigd te raken.

Gezien de kwetsbaarheid van de winning hebben maatregelen ter bescherming van de winning nu hoge urgentie. Met de komst van 3.000 asielzoekers moeten strikte afspraken gemaakt worden voor het bouwverkeer dat het kampement voor de asielzoekers en het COA personeel gaat opbouwen. Daarvoor moet een flink aantal maatregelen worden getroffen, zodat het watervoerende pakket beschermd blijft. Enkele van de maatregelen betreffen vloeistofdichte parkeervoorzieningen, het afdichten van de bodem tegen vloeistoffen, veilige en vloeistofdichte opslag van dieselolie voor kachels en afscherming van winputten.

Het gebied wordt al eens per jaar onder zeer strikte voorwaarden gebruikt voor de opvang van zo’n 5.000 militairen die deelnemen aan de Vierdaagse. Dit is enkel mogelijk met een strikte lijst aan voorwaarden. Gezien het gegeven dat het hier niet om de korte periode rond de Vierdaagse gaat, maar om een periode van driekwart jaar, zullen er afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente en COA om ervoor te zorgen dat elke vorm van vervuiling wordt voorkomen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.