Directievoorzitter Vitens: “We moeten veel meer investeren om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.”

Nieuws

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich, samen met de andere drinkwaterbedrijven, hard voor een schone leefomgeving en een goede bescherming van de bronnen: is de leefomgeving schoon, dan blijven de drinkwaterbronnen ook schoon.

 Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens: “Samen met gemeenten, provincies, de agrarische sector, natuurorganisaties, industrie, waterschappen én de nationale overheid moeten we ervoor zorgen dat die leefomgeving schoon is en blijft. We moeten veel meer gaan investeren om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te gaan halen." Ook volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zullen de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder extra maatregelen niet worden gehaald. De Europese richtlijn KRW beoogt dat het water zo schoon is dat er met een eenvoudige zuivering drinkwater van gemaakt kan worden. Concrete afspraken zijn nodig over de verbetering van de waterkwaliteit. Die moeten vorm krijgen in een nieuw Bestuursakkoord Water.

Vitens roept de deelnemers aan het 30ledendebat in de Tweede Kamer op donderdagmiddag 22 februari op om deze samenwerking actief te zoeken. Hannema: “Waterbeheer en schoon drinkwater is een Nationaal belang. Daar moeten we samen naar handelen. ”
 
Drinkwaterbedrijven vragen continu aandacht voor het Nationale belang van schoon en betrouwbaar drinkwater. Schoon drinkwater is immers een primaire levensbehoefte. Het wordt echter steeds moeilijker om het drinkwater schoon te houden. Vitens treft in meer dan de helft van haar circa 100 bronnen sporen van stoffen aan die er niet thuishoren, zoals nitraten, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten of oude industriële verontreinigingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.